Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Strona główna Usługi Prawo spadkowe w różnych krajach: Czym się różni?

Prawo spadkowe w różnych krajach: Czym się różni?

autor: Syców
8 wyświetleń

Prawo spadkowe reguluje kwestie dziedziczenia majątku po śmierci osoby fizycznej. Przepisy te różnią się w zależności od kraju, co może prowadzić do nieporozumień i komplikacji, zwłaszcza w przypadku międzynarodowych spadków. W tym artykule porównamy prawo spadkowe w Polsce z przepisami obowiązującymi w innych krajach, z uwzględnieniem różnic kulturowych i prawnych.

Prawo spadkowe w Polsce

Podstawowe zasady dziedziczenia

Polskie prawo spadkowe jest uregulowane w Kodeksie cywilnym i przewiduje dwa główne sposoby dziedziczenia: ustawowe i testamentowe.

 1. Dziedziczenie ustawowe: Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, majątek dziedziczą najbliżsi członkowie rodziny zgodnie z kolejnością określoną w przepisach. Najpierw dziedziczą dzieci i małżonek, następnie rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni.
 2. Dziedziczenie testamentowe: Osoba sporządzająca testament (testator) ma prawo dowolnie rozporządzać swoim majątkiem. Testament musi być sporządzony zgodnie z przepisami prawa, aby był ważny.

Formy testamentów

W Polsce istnieje kilka form testamentów:

 • Własnoręczny: Musi być napisany w całości ręcznie, opatrzony datą i podpisem.
 • Notarialny: Sporządzony w obecności notariusza.
 • Allograficzny: Sporządzony w obecności dwóch świadków i urzędnika (np. wójta, burmistrza).

Zachowek

Polskie prawo przewiduje instytucję zachowku, która ma na celu ochronę najbliższych członków rodziny przed całkowitym pominięciem w testamencie. Zachowek to część spadku, która przysługuje najbliższym członkom rodziny, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie.

Prawo spadkowe w Niemczech

Podstawowe zasady dziedziczenia

Niemieckie prawo spadkowe również przewiduje dziedziczenie ustawowe i testamentowe, jednak istnieją pewne różnice w szczegółach:

 • Dziedziczenie ustawowe: Hierarchia dziedziczenia jest podobna do polskiej, ale małżonek dziedziczy większą część majątku, jeśli nie ma dzieci.
 • Dziedziczenie testamentowe: Niemieckie prawo pozwala na sporządzanie testamentów własnoręcznych i notarialnych, podobnie jak w Polsce.

Formy testamentów

 • Własnoręczny: Musi być napisany w całości ręcznie, opatrzony datą i podpisem.
 • Notarialny: Sporządzony w obecności notariusza.

Zachowek

Zachowek w Niemczech również chroni najbliższych członków rodziny, ale jest bardziej rygorystyczny. Przysługuje dzieciom, małżonkowi i rodzicom zmarłego.

Prawo spadkowe we Francji

Podstawowe zasady dziedziczenia

Francuskie prawo spadkowe różni się znacznie od polskiego i niemieckiego:

 • Dziedziczenie ustawowe: Zmarły może w testamencie rozdysponować tylko część swojego majątku. Reszta musi zostać przekazana najbliższym krewnym zgodnie z przepisami prawa.
 • Dziedziczenie testamentowe: Testator ma ograniczoną swobodę w rozporządzaniu majątkiem.

Formy testamentów

 • Olograficzny: Musi być napisany ręcznie przez testatora.
 • Notarialny: Sporządzony przez notariusza.
 • Międzynarodowy: Uznawany w kilku krajach, sporządzany zgodnie z Konwencją Waszyngtońską.

Zachowek

Francuskie prawo spadkowe również przewiduje zachowek, który przysługuje dzieciom, a w przypadku ich braku – rodzicom.

Prawo spadkowe w USA

Podstawowe zasady dziedziczenia

Prawo spadkowe w USA jest zróżnicowane, ponieważ każdy stan ma własne przepisy. Jednak pewne zasady są wspólne:

 • Dziedziczenie ustawowe: Jeśli zmarły nie sporządził testamentu, majątek jest dziedziczony zgodnie z ustawami danego stanu.
 • Dziedziczenie testamentowe: Testator ma pełną swobodę w rozporządzaniu majątkiem.

Formy testamentów

 • Własnoręczny: Musi być napisany ręcznie przez testatora.
 • Notarialny: Sporządzony w obecności notariusza.
 • Statutowy: Formularz dostępny w niektórych stanach, który należy wypełnić i podpisać.

Zachowek

W USA nie ma jednolitej instytucji zachowku. Ochrona najbliższych krewnych zależy od przepisów danego stanu.

Podsumowanie

Spadek adwokat różni się znacząco w zależności od kraju, co wpływa na procedury dziedziczenia i prawa spadkobierców.  Warto być świadomym zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych regulacji spadkowych, aby skutecznie zarządzać procesem dziedziczenia.

+Artykuł sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wybrane publikacje dla ciebie

Dodaj swój komentarz

O nas

Syców to miejsce, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji na przeróżne tematy. To właśnie tutaj publikujemy nasze przemyślenia, możesz korzystać z naszych porad, które publikujemy z różnych dziedzin. Ty też możesz stać się częścią naszego serwisu i czytać, komentować, a nawet publikować swoje treści na naszej stronie. Dołącz do nas już teraz.

 

 Projekty domów Podkarpacie

@ SYCOW. Wszelkie prawa zastrzeżone