Kuchcikowo

W ramach powitania jesieni w naszym przedszkolu odby?y si? zaj?cia Kuchcikowa. Zaj?czki tym razem przygotowa?y ciasto marchewkowe z bakaliami. 

Przedszkolaki odmierza?y poszczególne produkty, po czym je ??czy?y. Gdy powsta?a jednolita masa przela?y j? do foremek i umie?ci?y w nagrzanym piekarniku. Oczywi?cie zwróci?y uwag? na zasady bezpiecznego korzystania z urz?dze? elektrycznych oraz potrzeb? utrzymania ??du i higieny podczas pracy. 


Cisto marchewkowe u Zaj?czkwCisto marchewkowe u Zaj?czkwCisto marchewkowe u Zaj?czkw
   

?wi?teczne pierniczki u ?abek + 30 zdjęć

30 listopada 2016r przygotowania do Zlotu Miko?ajów w pe?ni. Tym razem to ?abki w ramach kuchcikowa przygotowa?y pyzne pierniczki,


?wi?teczne pierniczki u ?abek?wi?teczne pierniczki u ?abek?wi?teczne pierniczki u ?abek
   

Pierniczki - Krasnale + 40 zdjęć


Pierniczki - KrasnalePierniczki - KrasnalePierniczki - Krasnale
   

Puchatki gotuj? - galaretka + 14 zdjęć

W po?owie listopada grupa Puchatków kolejny raz spotka?a si? na zaj?ciach kuchcikowa. Tym razem przygotowali?my wspólnie pyszne kolorowe galaretki o ró?nych smakach. Dzieci pozna?y etapy przygotowania oraz w?a?ciwo?ci od?ywcze galaretek. Wszystkie galaretki by?y pyszne, ale dzieci musia?y niestety na nie d?ugo czeka?. Przed rozpocz?ciem zaj?? przypomnieli?my sobie zasady bezpiecze?stwa obowi?zuj?ce podczas prac kuchennych.


Puchatki gotuj? - galaretkaPuchatki gotuj? - galaretkaPuchatki gotuj? - galaretka
   

Kuchcikowo u S?oneczek - soki.... + 19 zdjęć

Kto nie spróbowa? niech ?a?uje, a jest czego. Dzisiaj, czyli 6 pa?dziernika 2016r najstarsze przedszkolaki zrobi?y pyszny sok owocowo-jarzynowy. Podczas zaj?? kuchcikowa omawia?y cechy owoców i warzyw, po czym za pomoc? sokowirówki zamieni?y je w sok pe?en witamin. 
Jako ?e pracowa?y z sokowirówk?, przypomnia?y tak?e zasady korzystania z urz?dze? elektrycznych.


Kuchcikowo u S?oneczek - soki....Kuchcikowo u S?oneczek - soki....Kuchcikowo u S?oneczek - soki....
   

Strona 1 z 5

«poprzednia strona - następna strona»

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw