Ko?o ekologiczne

Zaj?cia w parku - Ko?o Ekologiczne (listopad 2016) + 36 zdjęć

Dnia 23.11.2016 r. rozpocz??o swoje spotkania ,,Kó?ko ekologiczne’’. Pierwsze z nich po?wi?cone by?o poznawaniu drzew i krzewów najbli?szej okolicy dziecka. Ogl?dali?my w parku miejskim zarówno drzewa li?ciaste, jak i iglaste. Cho? wi?kszo?? z nich zgubi?o ju? li?cie i przygotowuje si? do snu zimowego , to niektóre d?by jeszcze s? ,,obsypane kolorowymi li??mi’’. Podziwiali?my wysokie ?wierki, które przez ca?? zim? pozostawi? na swoich ga??ziach zielone ig?y. Ciekawostk? by?y mchy i porosty porastaj?ce nas?onecznion? stron? pni drzew oraz zimozielone bluszcze. Mieli?my okazj? zaobserwowa? przepi?kne czerwone owoce dzikiej ró?y oraz drobne szyszki iglaków. Najwi?kszy zachwyt wzbudzi?y jednak czerwone p?dy dereni oraz bia?e owoce ?nieguliczek wygl?daj?ce jak kuleczki lodu. Park jest teraz cichy i pusty, drzewa ju? ,,?pi?’’ i tylko kaczki skrzecz? na tafli miejskiego stawu.


Zaj?cia w parku - Ko?o Ekologiczne (listopad 2016)Zaj?cia w parku - Ko?o Ekologiczne (listopad 2016)Zaj?cia w parku - Ko?o Ekologiczne (listopad 2016)
   

Ko?o ekologiczne -marzec + 36 zdjęć


Ko?o ekologiczne -marzecKo?o ekologiczne -marzecKo?o ekologiczne -marzec
   

Pierwsze zaj?cia ko?a ekologicznego + 35 zdjęć

9 pa?dziernika 2015r dzieci z naszego mprzedszkola rozpocz??y pierwsze zaj?cia k?ka ekologicznego.


Pierwsze zaj?cia ko?a ekologicznegoPierwsze zaj?cia ko?a ekologicznegoPierwsze zaj?cia ko?a ekologicznego
   

W?a?ciwo?ci fizyczne wody... + 42 zdjęć

Dnia 9 stycznia 2015 roku odby?o si? zajecie k?ka ekologicznego na temat poznawanie w?a?ciwo?ci fizycznych wody. Dzieci wykonywa?y do?wiadczenia , ktrych celem by?o poznanie zachowania si? r?nych przedmiotw i substancji w kontakcie z kropl? wody.


W?a?ciwo?ci fizyczne wody...W?a?ciwo?ci fizyczne wody...W?a?ciwo?ci fizyczne wody...
   

Jak powstaje wiatr. + 37 zdjęć

Dnia 18 listopada 2014r odby?o si? kolejne spotkanie k?ka ekologicznego. Tym razem dzieci mia?y okazj? pozna? proces powstawania wiatru w przyrodzie.

Obserwowa?y jak powietrze op?ywa kul? ziemsk? ( pokaz odbywa? si? przy pomocy globusa i kadzide?ka ) i w jaki sposb ruch obrotowy Ziemi wp?ywa na si?? wiatru . By?a to wspania?a okazja do zaobserwowania procesu przenikania si? dnia i nocy w zale?no?ci od po?o?enia danego kontynentu w stosunku do S?o?ca i nachylenia naszej planety w jego kierunku . Przedszkolaki obejrza?y prezentacje multimedialn? na temat wykorzystania wiatru w postaci wiosek wiatrowych. Mog?y wzbogaci? swoja wiedz? na temat si?y wiatrakw , ktre b?d?c przyjazne ?rodowisku stanowi? ogromne ?rd?o energii .

W czasie spotkania dzieci wykonywa?y tak?e w?asnor?cznie zdobione wiatraczki, ktre mog? pos?u?y? do mierzenia si?y i nat??enia wiatru.

Niekonwencjonalne ?rd?a energii to przysz?o?? naszych dzieci ,dlatego przekazywanie im wzorcw racjonalnego i m?drego podej?cia do przyrody w przysz?o?ci na pewno zaowocuje ekologicznym podej?ciem do losw naszej Planety.


Jak powstaje wiatr.Jak powstaje wiatr.Jak powstaje wiatr.
   

Strona 1 z 2

«poprzednia strona - następna strona»

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw