J?zyki obce


Autobus - zabawy z j?zykiem angielskim MotylkwAutobus - zabawy z j?zykiem angielskim MotylkwAutobus - zabawy z j?zykiem angielskim Motylkw
   

Grudniowe zabawy z j?zykiem niemieckim + 21 zdjęć


Grudniowe zabawy z j?zykiem niemieckimGrudniowe zabawy z j?zykiem niemieckimGrudniowe zabawy z j?zykiem niemieckim
   

Halloween w przedszkolu + 76 zdjęć

31 pa?dziernika 2014r w ramach zabaw z j?zykiem angielskim dzieci wsplnie z pani? Ew? poznawa?y zwyczaje zwi?zane z obchodami ?wi?ta Halloween. W barwnych przebraniach przedszkolaki spotka?y si? by poprzez zabaw? (egipskie mumie,duszki, memory,, ta?ce i pl?sy itp) sp?dzi? mi?o czas. Nie zabrak?o tak?e konkursw i zabaw pami?ciowych. By? to ciekawie sp?dzony czas zarwno dla m?odszych jak i starszych przedszkolakw.


Halloween w przedszkoluHalloween w przedszkoluHalloween w przedszkolu
   

Z j?zykiem niemieckim za pan brat ... + 5 zdjęć


Z j?zykiem niemieckim za pan brat ...Z j?zykiem niemieckim za pan brat ...Z j?zykiem niemieckim za pan brat ...
   

Zaj?cia z j?zyka niemieckiego u Ma?ego Ksi?cia + 20 zdjęć

W tym roku szkolnym 2014/15,podobnie jak poprzednim, dzieci z grup najstarszych bior? udzia? w zaj?ciach z j?zyka niemieckiego, ktre prowadz? panie Edyta Ptak oraz Bo?ena Dziwi?ska - Karaba. Celem projektu jest propagowanie w?rd najm?odszych j?zyka niemieckiego poprzez wspln? zabaw?.


Zaj?cia z j?zyka niemieckiego u Ma?ego Ksi?ciaZaj?cia z j?zyka niemieckiego u Ma?ego Ksi?ciaZaj?cia z j?zyka niemieckiego u Ma?ego Ksi?cia
   

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw