Zabawy z wyrazami i sylabami metodą M. Bogdanowicz

Zabawy z wyrazami i sylabami

 

  1. Piosenka z CD ABC zabawy słowno-muzyczne sześciolatków „Pada deszcz na dworze”. Do słów piosenki rysowanie wzorów, paluszkiem, uderzanie cała dłonią, uderzanie bokiem dłoni.

..- ..- ..- ..-

| | . | | . | | . | | .

Trójkąty i wężyki.

Dzieci wypowiadały się który sposób zapisu podobał om się najbardziej, który był najłatwiejszy, najtrudniejszy.

  1. Zabawa ruchowa do słów piosenki: Podskoki, stukanie palcem o wybraną część sali, chodzenie na palcach, zbieranie spadających koralików.

  2. Podział wyrazów na sylaby na podstawie obrazków- wyklaskiwanie

  3. Dwa obrazki na te sama sylabę dobieranie dwóch spośród trzech.

  4. Co jest na sylabę np. la….. wybierz z przedmiotów zgromadzonych na dywanie, pa…, za…. ma…. itp.

  5. Zabawa z piłką: Mówię cześć słowa a ty mi powiedz jaka jest druga połowa. Rzucam kolejno do dzieci piłkę mówiąc początek jego imienia, po złapaniu dziecko odrzuca mówiąc dalszą sylabę swojego imienia. ( wersja trudniejsza sylaby rzeczy, przedmiotów itp.)

  6. Karta pracy: pokoloruj rzeczy na obrazkach zaczynające się sylabą bu-.

  7. Omówienie K P, zakończenie zajęcia dowolna ekspresja ruchowa dzieci do piosenki „Pada deszcz.”

 

Małgorzata Trzeciak, 02 listopada 2012

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów