Zabawy muzyczno- ruchowe w kole inspirowane metodą Batii Strauss połączone z wiosennym zajęciem plastycznym

 Data: 09.05.2012

Miejsce: Publiczne Przedszkole nr 3 im.Małego Księcia w Sycowie

Zaproszona placówka: Klasa I Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie

Prowadząca: Joanna Pietruszewska

Temat zajęć: Zabawy muzyczno- ruchowe w kole inspirowane metodą Batii Strauss połączone z wiosennym zajęciem plastycznym

Cel zajęć: integracja dzieci oraz nauczycieli z przedszkola oraz szkoły,

- doskonalenie poczucie rytmu, uwrażliwianie słuchu muzycznego podczas zabaw

- doskonalenie sprawności manualnej

 Metody pracy: czynna, zadań stawianych do wykonania, naśladowcza, pokaz, demonstracja

 Formy pracy: ruch indywidualny, zbiorowy, praca plastyczna przy stolikach- indywidualna praca dziecka

 

Przebieg spotkania:

 

1. Powitanie wiosenna iskierką przyjaźni

„Wiosennego motylka puszczam w krąg, zaraz wróci do mych rąk”

2. Zabawy muzyczno- ruchowe w kole inspirowane metodą Batii Strauss

- Żabki

-Wprowadzenie tańca integracyjnego „Sia-la-la”

-Zabawa muzyczno-ruchowa w kole „Pajączek”, „Kaczuszki”

-Zabawa ruchowa ze śpiewem „Epoi Taj Taj”

 3. Praca plastyczna przy stoliczkach „Wiosenna mandala”

4. Pożegnanie dzieci szkolnych, podziękowanie za wspólne zajęcia, słodki poczęstunek.

Joanna Pietruszewska, 10 maja 2012

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów