Zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem metody W. Sherborn oraz Batii Strauss

Data: 09.05.2012

Prowadząca: Joanna Pietruszewska

Temat zajęcia: Zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem metody W.Sherborn oraz Batii Strauss

 

Cele ogólne  zajęcia:

-Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy.
- Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera.

 Cele szczegółowe

- dziecko zgodnie współpracuje z partnerem

- potrafi wykonać ćwiczenia

- doskonali poczucie rytmu oraz aktywne słuchanie muzyki

- swobodnie wypowiada się poprzez muzykę

 Metody:

-Samodzielnych doświadczeń

- Waloryzacyjne (eksponujące)- aktywność emocjonalna i artystyczna

- Czynne

- Słowne

 Formy pracy

- indywidualna

- zbiorowa

 

Środki dydaktyczne: płyty CD, krążki, nagrania muzyczne, bębenek, tamburyno, krzesełka, ilustracja słonka

 

Przebieg

 1. Powitanie w kręgu: Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas…”

 

Zabawy wg. Metody W. Sherborne

  1. Powitanie rodzica z dzieckiem różnymi częściami ciała
  2. Zabawa rodzica z dzieckiem
  3. „Fale” rodzic wykonuje siad prosty , dziecko siedzi na jego  nogach , razem kołyszą się w prawo i w lewo ,

 

„Rekin” – pary rodzic – dziecko biegają po sali między tratwami – poduszkami . Na hasło Rekin wskakują na najbliższą tratwę .

 

„Kwiatki i pszczółki” kwiatki – rodzic – kwiatek , dziecko – pszczoła . Na umówiony sygnał pszczoła musi odnaleźć swój kwiatek . Kwiatki za każdym razem zmieniają swoje miejsce .

 

„Łaskotki” - delikatne łaskotanie siebie nawzajem

 Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss

  1. Improwizacja muzyczno ruchowa „ Pajączek”
  2. Improwizacja muzyczno ruchowa „Błyskawica grzmot”
  3. Improwizacja muzyczno ruchowa „Fryzjer”
  4. Zabawa relaksacyjna  „Epoi taj taj”
  5. Pożegnanie wspólnym wykonaniem wiosennego słonka, każdy uczestnik zajęcia domalowywuje palcem umoczonym w farbie promyczek

10. Podziękowanie za udział w zajęciu

Joanna Pietruszewska, 14 maja 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów