Zabaw matematczne w/g E. Gruszczyk Kolczyńskiej

Scenariusz do zajęć dla koleżanek odbywających staże i praktyki w czasie awansu w dniu 06.06.2013r.

Temat: Porównywanie z użyciem określeń większy-mniejszy, dłuższy-krótszy, szerszy-węższy.

 

Cele: - utrwalanie pojęć zawartych w temacie
- współpraca w grupie
- nabywanie umiejętności określania przedmiotów
- przypomnienie sposobów mierzenia
- uogólnianie spostrzeżeń
- właściwe wykonywanie poleceń
- wyzwalanie aktywności dzieci poprzez odkrywanie, przezywanie,
działanie
- budowanie więzi w grupie poprzez wspólne zabawy

Metody: czynna, zadań stawianych do wykonania, porównawcza,
eksperymentalna

Formy: indywidualna, zespołowa, grupowa, na dywanie, przy stolikach

Pomoce: klocki duże, różne zabawki, obręcze małe, skakanki, plansze ze
słońcem, kartki z narysowanymi paskami, KP – co jest w
rzeczywistości większe, KP zróżnicowane dla 5 i 6 –latków.

Przebieg:

 1. Powitanie zabawą organizacyjno- porządkową „Balonik”

 2. Wyszukaj w sali zabawkę dla siebie, jaka ci się podoba i stań z nią w kole.

 3. Porównaj jej wielkość z moją wybraną zabawką – kolejno wypowiedzi z użyciem większa, mniejsza

 4. Dobierzcie się w pary i teraz porównajcie swoje zabawki z kolejno używanym słowem większa, mniejsza, zmiana inne pary, wniosek ( raz moja jest większa raz mniejsza)

 5. Odłóżcie swoje zabawki na miejsce, popatrzcie na rysunek jakie są na nim przedmioty ( wymieniają), pomyślcie co jest w rzeczywistości większe od biurka? (wymieniają)

 6. Dobierzcie się w pary, każda para otrzymuje rys. słońca, waszym zadaniem jest dorysować promienie na przemian, raz długi, raz krótki, musicie się porozumieć, jak to zrobić

 7. Zapraszam na dywan pokażcie jaki to będzie krok długi, … a jaki krótki

 8. Jak możemy zmierzyć nasz dywan….. wykonujemy, porównujemy ile i jakich kroków wyszło kolejnym dzieciom.

 9. Zapraszam do stolików, proszę wyciąć narysowane paski, porównać jakie one są… co zrobić aby jeden był dłuższy a drugi krótszy ….

 10. Zmierz długość stolika ze swojej strony, najpierw dłuższym paskiem… ile razy zapamiętaj, potem krótszym paskiem…. Ile razy? Porównanie liczb, wnioski ( krótszy pasek więcej był razy)

 11. Zapraszam na dywan ustawcie się w rzędzie: mam tu wyznaczone skakankami dwie ścieżki, czym one się różnią? Wybierzcie po której chcecie przejść, gdy przejdzie- odpowiedź przeszłam/łem po…. ścieżce.
  Może być zmiana.

 12. Każdy weźmie sobie małą obręcz i położy ja na dywanie, stanie przed nią., a teraz podskokiem pajaca stanie nad obręczą. Jak są wasze nogi
  ustawione -szeroko czy wąsko, to zróbcie teraz aby były wąsko….

 13. Podzielcie się na grupy wiekowe, mam tu dwa pojazdy, samochód wywrotkę dla 6-latków i pociąg dla 5-latków, zbudujcie dla nich garaże używając tylko dużych klocków. Jaki jest garaż 6-latków… ( używają określeń), jaki jest garaż 5-latków ( używają określeń).

 14. Ostatnim zadaniem dla was będzie wykonanie poleceń w KP. ( w załączniku)

 15. Rozmowy na temat zajęcia, komu się podobało kciuk do góry, komu nie kciuk na dół ( uzasadnienie dlaczego).

Małgorzata Trzeciak, 10 czerwca 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów