Wędrówka kropelki wody - prezentacja multimedialana

 Data:29.04.2011

Grupa; 5 latki

Nauczyciel prowadzący: Joanna Pietruszewska

Temat zajęć: Prezentacja multimedialna „ Wędrówka kropelki wody”

Cele:

- wykazuje duże zainteresowanie prezentacją z wykorzystaniem multimediów (laptop, projektor)

- pozna etapy krążenia wody w przyrodzie

- pozna dobroczynne oraz negatywne skutki nadmiaru wody

- pozna możliwość przekazu informacji w formie komiksu, zdjęć, porównań

- wzbogaca wiedzę o treści ekologiczno – przyrodnicze

- bierze udział w interaktywnej prezentacji odgadując „Mokrą zagadkę”

- rozumie potrzebę dbania o naturalne środowisko

- rozumie konieczność istnienia wody dla życia na Ziemi

- wzmacnia koncentrację uwagi

 

Metody:

- pokaz

- demonstracja

- przekaz słowny

- wykorzystanie multimediów

 

Środki dydaktyczne:

Laptop, projektor, płyta Cd z przygotowaną prezentacją multimedialną

„Wędrówka kropelki wody”, dekoracja sali- kropelki.

 

„Wędrówka kropelki wody” – owa przygotowana prezentacja wspaniale trafiła do najmniejszych odbiorców , którzy wykazali duże zainteresowanie treścią. W bliskich dla nich formach: komiksu, zagadek, porównaniu treści z obrazem, zaprezentowany im został proces: obiegu wody w przyrodzie, dobroczynne działanie wody, oraz skutki jakie może powodować jej nadmiar. Prezentacja ukazała piękno wód oraz zagrożenia z niej wynikające. Dzieci mogły zaobserwować gdzie w naszym życiu występuje woda. Zakończeniem prezentacji była nagroda dla nauczycielki prowadzącej – brawa które były najwspanialsza nagrodą za włożoną pracę.

 

Woda
Jestem kroplą wody,
mogę być małą łzą
i wielkim mogę być morzem.
To ja wypełniam rzeki,
to mnie znajdziesz w jeziorze.
W deszczu, w śniegu,
w źródłach gorących
i w kryształowym lodzie.
Tyle tajemnic
ukrywam w sobie.
Swą cierpliwością nawet skały
rozsadzić mogę
lepiej niż dynamit.
Moja siła porusza elektrownie.
Moje ciepło ogrzewa domy...
Choć jestem tylko
kroplą wody...

 

Joanna Pietruszewska

 

Joanna Pietruszewska, , 05 maja 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów