Tajemnice zaklęte w ogniu - scenariusz zajęć

Cele ogólne:
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń;

 • Wdrażanie do samodzielnego eksperymentowania i poszukiwania odpowiedzi na różne pytania badawcze.

Cele operacyjne :

 • wie do jakich zjawisk zaliczamy ogień, oraz jaka jest jego rola w przyrodzie

 • zna pozytywne (np. zastosowanie w przemyśle i gospodarstwie domowym) i negatywne (pożar, poparzenia itp) strony zjawiska

 • potrafi formułować wnioski o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń;

 • doskonalenie umiejętności obserwacji i interpretacji prostych doświadczeń z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, wyciąga wnioski o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń;

 • uświadomienie znaczenia zmysłów i bodźców przez nie odbieranych (zapach, dotyk, słuch, smak)

 • zna zagrożenia oraz potrafi umiejętnie zachować się w sytuacji zagrożenia płynącego z kontaktu z ogniem

Pomoce i przybory: obrazki, zagadka, świeczki, zapałki, miska z wodą, słoik duży i mały, pieprzniczka, chustka


PRZEBIEG:

 1. Miejsce z mojej prawej strony jest puste – zabawa rozwijająca orientację w schemacie ciała.

 2. „Co łączy te przedmioty” zagadki obrazkowe – skojarzenia i uogólnianie

 3. Jestem pożyteczny, lecz wyrządzam też szkody, daję ludziom ciepło i boję się wody. (ogień)

 4. Rozmowa na temat zastosowania ognia:

 • co to jest ogień - to zjawisko w przyrodzie

 • do czego jest potrzebny (gotowanie, ogrzewanie, wytwarzania energii elektrycznej - oświetlanie, przemysł)

 • jaki on jest (określenia: potrzebny, piękny, niebezpieczny, straszny itp)

     5. Cechy ognia – doświadczenie i obserwacje (przymiotniki) - świeczka, zapałki , pieprz, woda

 • kolor, zapach, ciepło - odczucia odbierane zmysłami
  - co czujemy, kiedy zbliżamy rękę do ognia
  - jak się zachowuje: gdy dmuchamy, gdy przykrywamy słoiczkiem,

 • zamaczamy w wodzie (ogień potrzebuje tlenu)
 • -stawiamy świeczkę w miseczce z wodą i przykrywamy słoikiem (zasysanie wody).

6. Popiół i sadza – spalamy kartkę papieru i opalamy dno talerzyka , po czym porównujemy popiół i sadzę.

7. Zagrożenia związane ze zjawiskiem ognia oraz sposoby postępowania w chwili zagrożenia:

 • pożar – numery alarmowe oraz zawody związane z (straż 998, lub 112)

 • poparzenia – zasady postępowania oraz zawody (pielęgniarka, lekarz)

  8.Strażnik ognia- dzieci siedzą na obwodzie koła, utrzymując ciszę. Jedno wchodzi do środka z zawiązanymi oczami – to strażnik ogniska (obok niego leży ilustracja ogniska, lub chustka). Zabawa polega na tym, aby jedno z dzieci jak najciszej zbliżyło się do ognia- chustki i spróbowało dotknąć ją palcem. Jesli uda mu się to zostaje „strażnikiem ognia”. Strażnik natomiast może zawołać „stop”, gdy usłyszy jakiś szelest.

 • Wnioski:

 1. Ogień to zjawisko w przyrodzie. Ma kolor i nieokreślony kształt. Jest gorący.

 2. Jest potrzebny do oświetlania, ogrzewania, gotowania oraz w przemysle (do wytapiania szkła, metalu itp.)

 3. Aby ogień się palił potrzebne jest powietrze.

 4. Świeczka gaśnie szybciej w mniejszym słoiczku, gdyż jest tam mniej powietrza

 5. Gdy widzimy pożar trzeba zawiadomić straż.

 6. Gdy się poparzymy należy...

Anna Bajsarowicz, 09 listopada 2012

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów