Scenariusz uroczystości grupowej „Jesienny wieczór” Połaczona z zajęciem otwartym dla rodziców „Jesień, Jesień Jesieniucha”

Scenariusz uroczystości grupowej „Jesienny wieczór”

Połaczona z zajęciem otwartym dla rodziców „Jesień, Jesień Jesieniucha”

 

Data: 19.10.2011

Prowadząca: Joanna Pietruszewska

Grupa: 6 latki

Cel:

- integracja rodziców i dzieci

-zacieśnienie więzi grupowych oraz rodzinnych

- prezentacja przygotowanej części artystycznej

- wspólna zabawa rodzica z dzieckiem

- dzielenie się wiedzą, umiejętnościami podczas zajęcia

 

Metody:

- pokaz

- demonstracja

-praktycznego działania/Indywidualna praca dziecka

 

Środki dydaktyczne: magnetofon, płyty Cd, przygotowane stroje, scenariusz przedstawienia, rekwizyty do scenki teatralnej, ilustracje do zajęcia otwartego, kolorowe liście, jabłka, nóże, talerze, papier kolorowy, klej, ilustracje jarzębiny do pracy plastycznej- wydzieranka.

 

Przebieg:

1. Powitanie przez dzieci rodziców

2. Wiersze o jesieni

3. Interpretacja ruchowa muzyki poważnej Vivaldiego „Jesień”

Scenka teatralna- ekologiczna „Jak Porządniś uczył dzieci dbać o ziemię”.

4. Piosenka połączona z interpretacja ruchową „Taniec Jesieni”

5. Taniec w parach do piosenki „Daj orzeszka”

 

Zajęcie otwarte:

1 Powitanie :Iskierka przyjaźni, liczbami, nazwami miesięcy

2. Zabawa prawda czy fałsz

3. Wyszukiwanie wyrazów na określona głoskę „Co jest w lesie”?

4 Rozwiązywanie rebusów fonetycznych

5. Sylabizowanie oraz głosowanie wylosowanej ilustracji obrazka

6. Zabawa dla rodziców „Obieramy jabłuszko” – wygrywa ten kto ma najdłuższą skórkę.

7.Zabawa w parach rodzic- dziecko „Znikający liść”

8. Karta pracy dla dzieci: ozdobienie techniką wydzierania ilustracji jarzębiny

9. Poczęstunek

Joanna Pietruszewska, 28 października 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów