Jedna srebrna kropelka

Data:10.11.2010

Grupa; 5 latki

Nauczyciel prowadzący: Joanna Pietruszewska

Temat zajęć: „Jedna srebrna kropla”- poznawanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie na podstawie opowiadania H. Bechlerowej i doświadczenia własnego dzieci.

Cele:

- wypowiada się n/t właściwości wody: jaki ma kolor, smak

- wie, gdzie w przedszkolu mieści się woda i komu potrzebna jest do życia

- w skupieniu wysłucha opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropla” z wykorzystaniem cyklu ilustracji

- kształtuje umiejętności językowe: wypowiada się zdaniami

- Jest zainteresowane doświadczeniem z wodą, jest dobrym obserwatorem

- wzbogaca wiedzę przyrodniczą o nowe treści

- sprawnie układa historyjkę obrazkową, posługuje się nożyczkami, klejem, tworzy ilustrację obiegu wody w przyrodzie, koloruje powstały obrazek.

- wprowadzenie elementów muzyki poważnej preludium deszczowego  e-moll F.Chopina , Zabawa ruchowa wieje wietrzyk- pada deszczyk improwizacja ruchowa do utworu.

 

Metody:

Rozmowa kierowana, pokaz, doświadczenie praktyczne

 

Środki dydaktyczne:

- cykle ilustracji „Komu potrzebna jest woda”, ilustracje do opowiadania oraz opowiadanie H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropla”, ilustracje procesu krążenia wody w przyrodzie, woda, lusterko, kubek z ciepłą wodą, historyjka obrazkowa, nożyczki, klej, kredki, nagranie preludium deszczowego e-moll F. Chopina

Przebieg: 

1.     Powitanie iskierką przyjaźni

2.     Rozmowa kierowana n/t wody: jaka jest, jaki ma smak, kolor itp.

( wykorzystanie wody w przeźroczystym naczyniu)

3.     Burza mózgów na temat : „Gdzie w przedszkolu możemy spotkać wodę”

4.     Na podstawie cyklu ilustracji wypowiedzi dzieci n/t  „Komu potrzebna jest woda do życia”

5.     Wysłuchanie opowiadania i omówienie jego treści „Jedna srebrna kropla”

H. Bechlerowej z wykorzystaniem cyklu ilustracji

6. Improwizacja ruchowa „Wieje wietrzyk- pada deszczyk” do preludium

Deszczowego F. Chopina- dziecko naśladuje ruchem padający deszcz, wianie wiatru, swobodnie przemieszcza się po Sali

6.     Wyjaśnienie obiegu wody w przyrodzie na podstawie ilustracji

7.     Doświadczenie ukazujące obieg wody w przyrodzie. Dzieci wykonują doświadczenia w  parach.

Nauczyciel nalewa na talerz gorącą wodę. Dzieci przyglądają się unoszącej się znad talerza pary wodnej, przystawiają lusterko tak, aby para wodna mogła się na nim skroplić. Potem obserwują jak skroplona para wodna spływa kroplami z lusterka do talerzyka z wodą.

Wyciągamy wnioski: woda parując zmienia się w parę wodną. Gdy para wodna ochłodzi się zmienia się w krople wody- w ten sposób woda  krąży także w przyrodzie. Najpierw paruje z mórz i oceanów, jezior, rzek, ludzi, zwierząt i unosi się do góry. Na pewnej wysokości z pary wodnej tworzą się chmury. Gdy nastąpi ich ochłodzenie, zaczyna padać deszcz, i woda wraca na ziemię.

8.Samodzielne układanie historyjki obrazkowej na bazie zdobytych doświadczeń „Krążenie wody w przyrodzie”- dz. Tnie obrazek wzdłuż linii, układa historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności, koloruje powstały obrazek, systematyzuje wiedzę. Ekspozycja prac.

9. Ewaluacja

Komu podobały się zajęcia naśladuje paluszkami padający deszczyk
Joanna Pietruszewska, 10 listopada 2010

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów