Igrzyska zimowe - konspekt

Konspekt „Igrzysk zimowych” w grupie II

 

Data: 15.02.2013

Prowadząca: Izabela Gręda

Cele:

- promowanie zdrowego stylu życia i zabaw na śniegu

- rozwijanie sprawności ruchowych

- doskonalenie umiejętności opisywania kształtów

- doskonalenie umiejętności rzutu do celu

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zjazdów z górki

- wdrażanie do zgodnej zabawy

- doskonalenie umiejętności współdziałania w małych zespołach

- wzmocnienie mięśni ramion, pleców i nóg

Pomoce: szarfy czerwone i żółte, pachołki, sanki, piłki, tarcza do celu, kubki, łopatki, dyplomy

Przebieg:

  1. Czynności organizacyjne w szatni

  2. Podział zespołu na dwie drużyny: żółta i czerwona.

  3. Rozgrzewka- podskoki, skłony, pajacyki, przysiady, bieg w miejscu, bieg-slalom miedzy pachołkami

  4. Rzucanie śnieżkami do celu

  5. Zabawy z sankami

- popychanie sanek oburącz przed sobą w linii prostej

- ciągnięcie sanek z kolegą poruszając się po wyznaczonej trasie

  1. „Śniegowe babki” – dzieci wypełniają foremki i wiaderka śniegiem. Stawiają babki i porównują je. Mówią jakie mają kształty i wielkości.

  2. Zjazdy z górki sankami

- poruszanie się do przodu, siedząc na sankach i odpychając się nogami od podłoża

  1. Toczenie piłek wg toru zabaw

  2. Podsumowanie wyników drużyn

  3. Wręczenie dyplomów i słodkich upominków.

 

 

Izabela Gręda, 20 lutego 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów