Higiena w zyciu człowieka

Higiena to nauka, której celem jest poznawanie wpływów otoczenia na zdrowie człowieka oraz reakcji organizmu na te wpływy.

Zadania higieny:

  • zwrócenie  uwagi  przede  wszystkim  na  czynniki  pozytywne,  które  prowadzą  nie  tylko do  utrzymania,  ale  i  wzmocnienia  zdrowia  człowieka.
  • usuwanie z otoczenia czynników negatywnych, a wprowadzanie pozytywnych w celu zapewnienia człowiekowi nie tylko ochrony zdrowia, ale i pełnego rozwoju fizycznego oraz dobrego samopoczucia psychicznego.- jest  zapewnienie  prawidłowego  rozwoju organizmu.
Cele  higieny:- to nie tylko ochrona organizmu przed chorobami, ale dążenie do utrzymania  organizmu człowieka w dobrym stanie zdrowia i w dobrym samopoczuciu.-rozwijanie pełni sprawności i aktywności organizmu człowieka w każdym wieku. Czynniki negatywne, a więc szkodliwe, jeśli występują przez dłuższy okres, mogą  prowadzić do chorób.

W życiu każdego człowieka, a przede wszystkim dziecka bardzo istotna powinna być dbałość o higienę osobistą, której zadaniem jest nabywaniem w okresie dzieciństwa określonych nawyków i umiejętności, decydujących nie tylko o zdrowiu, ale również o akceptacji w środowisku społecznym.Anna Bajsarowicz, 24 października 2010

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów