Bal na wiosennej łące - zabawy aktywne, rozwijające zaciekawieniem świata przyrody

Zajęcie otwarte dla rodziców i nauczycieli (praktykantów)

27 maja 2013

przeprowadziła: Anna Bajsarowicz


Temat dnia: Bal na wiosennej łącezabawy aktywne, rozwijające zaciekawienie światem przyrody.

Cele ogólne:

 • tworzenie okazji do rozbudzenia zaciekawienia światem przyrody

 • bogacenie mowy czynnej i biernej dziecka w oparciu o zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego

 • ćwiczenie narządów mowy, oddechu i słuchu fonematycznego,

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania elementów zbioru

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

Cele operacyjne:

 • podejmuje działania twórcze poprzez ekspresję plastyczną, ruchową, muzyczną ...

 • zna elementy flory i fauny wiosennej łąki, potrafi rozpoznać zwierzęta i rośliny żyjące na łące,

 • wypowiada się na określony temat, rozwija umiejętność logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek oraz zadań matematycznych

 • potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej

 • potrafi współdziałać w zespole


FORMA PRACY: z całą grupą, w zespołach, indywidualna.

METODY PRACY: aktywne, słowne i oglądowe.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki papieru, wycięte płatki kwiatów, zagadki przyrodnicze, obrazki – rozwiązania zagadek, emblematy zwierząt i owadów, utwory muzyczne „Piosenka Biedronki”(sł. Z. Książek, m. M. Jeżowska), „Deszczowa piosenka”, „Hey bebe”, napisy do globalnego czytania, patyczki, kleje, brystol.Przebieg:

 1. Bal na wiosennej łące – zabawa ruchowa przy utworze „Piosenka Biedronki” - omówienie treści, nastroju, tempa.

 2. Zabawa ruchowa - dzieci wybierają się „na bal”.

 • Wiosenny wietrzyk rozrzucił płatki kwiatów w różnych kolorach, teraz są zebrane w koszyczku. Na przerwę w muzyce dzieci tworzą koło (szereg, rząd), następnie kolejno wybierają płatek, po czym tańczą na balu.

3. Praca w zespołach: dzieci dobierają się kolorami płatków i układają na arkuszu papieru wspólny kwiat (wg wskazówek nauczyciela), po czym przyklejają swoją pracę.

4. Aby dowiedzieć się gdzie odbywa się bal i kto został na niego zaproszony dzieci muszą rozwiązać zagadki. Przedstawiciel losuje zagadkę – nauczycielka przypina obrazki i napisy na tablicy.

 • Gdy przychodzi wiosna, ona się pojawia, jest zwykle zielonato jest właśnie - trawa

 • kolorowe, rosną na łące a ich główki bardzo pachnące. - kwiaty

 • Gdy się chowa za chmury świat się robi ponury, jest żółte i gorące. Czy wiecie co to? - słońce

 • Gdy boćka zobaczy nawet z daleka, czym prędzej w wodę z pluskiem ucieka. Jest zielona, muchy zjada. Kto to taki? To jest - żaba.

 • Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce kropka na kropce - biedronka

 • O nocleg nie prosi, pełzając, wędrując po świecie, bo swój dom nosi na własnym grzbiecie. ślimak

 • Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły. To dla dzieci robią miodek pracowite - pszczoły

 • I cytrynek i paź królowej - wszystkie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko – motyle

 • Prawie nic nie widzi i ma długi ryjek. W czarnym kubraczku pod ziemią się kryje.- kret

 • Znacie takiego konika, który zawsze w trawie cyka? - konik polny

5. Zabawa przy muzyce: dzieci otrzymują emblematy przedstawiające mieszkańców wiosennej łąki (kwiaty, motyle, pszczoły, biedronki), po czym siadają w kole. Na sygnał nauczycielki wywołana grupa obiega koło i siada na swoje miejsca.

6. Prezenty – przeliczanie, klasyfikowanie dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem patyczków.

 • Biedronka: chce podarować swoje kropki – zadaniem dzieci jest przeliczenie i ułożenie tyle patyczków ile jest kropek

 • kwiatki (dodawanie): chcą podarować bukiecik – zadaniem dzieci jest segregowanie, przeliczanie i dodanie wszystkich kwiatków

 • motylki (odejmowanie): w prezencie przyniosły 6 swoich plamek, ale 4 po drodze zgubiły – zadaniem dzieci jest sprawdzenie ile zostało plamek / patyczki,


7. Zabawa oddechowa „Kropelki wody” - prezent od żabek: dzieci ustawiają się przy talerzykach – studnia z wodą, gdzie znajdują się „kropelki”. Podczas utworu „Deszczowa piosenka” za pomocą słomki przenoszą kropelki na płatki swojego kwiatka.

8. Zabawa przy piosence - „ Hej beybe” ( w kole)


 Opracowała i przeprowadziła: Anna Bajsarowicz

 

Anna Bajsarowicz, 27 maja 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów