Projekt "Mamo, tato nie pal przy mnie"

 Na przełomie marca i kwietnia w naszym przedszkolu realizowany jest projekt przedszkolnej edukacji antynikotynowej pt. "Mamo, tato nie pal przy mnie" 


Projekt Projekt Projekt Projekt

Jest onrealizowany jako jeden z elementów programu "Czyste powietrze wokół nas" rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Główne cele programu to:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce tytoniowej
 • Wykształcenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję na dym tytoniowy
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na szkodliwe działanie dymu tytoniowego.

Treści o tematyce antytytoniowej realizowane będą w formie zajęć warsztatowych, gdyż ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zapewnia aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. Proponowane zadania:

Wycieczki

 • dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.

 Szanowni Rodzice!

Wysłuchajcie uważnie Waszych dzieci, porozmawiajcie chwilę, podzielcie

się swoimi uwagami na temat otaczającego Was środowiska. Pomóżcie dziecku znaleźć i powycinać z gazet ilustracje z obiektami, z których wydobywa się dym.

 

Co i dlaczego dymi?

 • dzieci opowiedzą o różnych źródłach i przyczynach wydobywania się dymów.

 Szanowni Rodzice!

Wasze dzieci na pewno pochwalą się wiedzą na temat tego, co i dlaczego dymi. Opowiedzą, jak wspólnie z innymi robiło gazetkę z prac plastycznych lub kącik antytytoniowy. W tym dniu przyniosą jeszcze jedną ważną informację: „papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń, zaś palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu, kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.

 

 Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

 • dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.

 Szanowni Rodzice!

Wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka z ćwiczeń oddechowych, zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddychać. Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym powietrzem. Z przedszkola z pewnością przyniesie portret dinozaura Dinusia, zapytajcie, kim on jest, czego nie lubi. Pomóżcie pokolorować dziecku portret Dinusia. Zachęcajcie do działania i do opowiadania.

 

Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

 • dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

 Szanowni Rodzice!

Wasze dzieci nauczą się wierszy i piosenek, z pewnością będą chciały Wam je zaśpiewać lub wyrecytować. Poświęćcie im trochę czasu, posłuchajcie, co mają Wam do powiedzenia.

 

Jak unikać dymu tytoniowego?

 • dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

 Szanowni Rodzice!

 Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują, bądź umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złośćcie się na nie. Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje.

 

Papierosiaki”

Podczas zajęć i zabaw w przedszkolu Wasze dzieci wykonają wiele różnorodnych prac plastycznych związanych z omawianą tematyką. Zainteresujcie się wytworami pracy Waszych dzieci. Zachęcajcie do samodzielnego wykonania prac a przede wszystkim pomóżcie dziecku stworzyć wspólną pracę na temat szkodliwości dymu papierosowego i biernego palenia.

 

Drodzy Rodzice!

W naszym projekcie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia tytoniu. Dlatego ważna jest Wasza współpraca z przedszkolem Waszego dziecka.

Pamiętajcie, że to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

 Dlatego pamiętajcie, aby:

 • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,

 • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!

 • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,

 • rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy,

 • ustalać ściśle reguły dotyczące palenia i picia w domu,

 • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,

 • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną.

 • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

 

Anna Bajsarowicz, 24 marca 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów