Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza nim

Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, 
a najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu tego celu będą m. in. wpojone zasady i normy oraz poznanie przez dzieci środowiska. To spowoduje, ze zostaną uruchomione mechanizmy do kształtowania w przyszłości aktywnej postawy dziecka w życiu społecznym.
Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie im niebezpieczeństw zabaw w źle wybranym miejscu oraz ze strony dzikich zwierząt.
Ostatnie lata wskazują, że nasilają się zagrożenia ze strony dorosłych oraz zwierząt hodowanych przez człowieka – mam na myśli psy. Wiele słyszymy o molestowaniu seksualnym dzieci, uprowadzenia ich dla okupu, a także wypadkach pogryzienia przez psy często kończących się nawet śmiercią. Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nie powinno kształtować u dzieci nieufnej postawy wobec dorosłych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie do „pewnych” ograniczeń jego wolności. Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu. 

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowymi przyrodniczym.
Zawarte w programie treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku

ZASADY EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna:
1. Być procesem ciągłym, systematycznym i kompleksowym;
2. Kształtować postawy i nawyki z zachowaniem określonych proporcji wiedzy i działania;
3. Zapewnić dzieciom bezpośredni kontakt z obiektami i zjawiskami omawianego środowiska;
4. Analizować problemy za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych, podkreślając znaczenie zajęć praktycznych i własnych doświadczeń;
5. Rozwijać u dzieci wrażliwość na niebezpieczeństwo, szczególnie w najbliższym otoczeniu

CELE
- Uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw
- Unikanie zagrożeń
- Umiejętność radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach

Metody i formy pracy z dziećmi
1. Pogadanki. 
2. Pokazy. 
3. Instruktaże. 
4. Symulacje. 
5. Scenki sytuacyjne. 
6. Teatrzyki. 
7. Przykłady.


Treści zawarte w programie Bezpieczeństwo dziecka przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.

ZAKRES TREŚCI PROGRAMU
- Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu
- Bezpieczeństwo podczas zabaw
- Groźne przedmioty i urządzenia
- Zagrożenia ze strony zwierząt: niebezpieczne i chore zwierzęta
- Niebezpieczne rośliny
- Zagrożenia ze strony dorosłych
- Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swoich rzeczy i chronienia domowego dobytku


SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA:
¨ Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu
Dziecku nie wolno:
- bawić się w pobliżu jezdni
- poruszać się po drogach bez opieki osób dorosłych
Dziecko powinno wiedzieć:
- jakie są zasady ruchu drogowego dla pieszych
- jakie jest znaczenie wybranych znaków drogowych: informacyjnych i ostrzegawczych
- jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je jako uczestnika ruchu drogowego w najbliższym otoczeniu, jak ich unikać lub pokonywać 
- o konieczności noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach (szczególnie poza miastem, w czasie od późnej jesieni do wczesnej wiosny i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych)
- że policjant jest osobą, do której zawsze może się zwrócić o pomoc, gdy znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji
- jak jest rola pracy policjanta w ruchu drogowym
- jakie są zasady bezpiecznego podróżowania jako pasażer samochodu osobowego (zajęcie miejsca w foteliku, zapięcie pasów, zachowanie spokoju podczas jazdy)
- jakie są zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicznej)

¨ Bezpieczeństwo podczas zabaw:
Dziecku nie wolno:
- oddalać się z miejsca zabawy bez zgody i wiedzy osoby dorosłej opiekującej się nim
- podejmować niebezpiecznych zabaw np.:
- podstawianie nóg kolegom, 
- popychanie kolegów
- zabaw procą, 
- skoków do wody, 
- wspinania się na drzewa, 
- wspinania się na meble, 
- bawić się w „małego chemika” 
- bawić się w miejscach niedozwolonych np. 
- usytuowanych zbyt blisko jezdni, 
- na wysokich pryzmach piachu, 
- na stromych zboczach, 
- w pobliżu zbiorników wodnych, 
- na terenach budowy, 
- na wysypiskach śmieci.
- samodzielnie jeździć windą
Dziecko powinno wiedzieć:
- jak korzystać z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa
- o konieczności informowania dorosłych o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie
- o konieczności zgłaszania osobie dorosłej zauważonego niebezpieczeństwa
- o konieczności zgłaszania osobie dorosłej wszelkich dolegliwości, skaleczeń czy złego samopoczucia
- jak oznaczane są miejsca niebezpieczne 

¨ Groźne przedmioty i urządzenia:
Dziecku nie wolno: 
- samowolnie naprawiać i dotykać instalacji elektrycznej 
- używać urządzeń elektrycznych 
- podłączać do prądu urządzeń samodzielnie skonstruowanych 
- przenosić i zapalać otwartego ognia 
- samodzielnie leczyć się z domowej apteczki 
- bawić się kuchenką gazową
- bawić się ostrymi przedmiotami
- bawić się środkami czystości, ochrony roślin
- wychylać przez okno
- zostawiać odkręconego kranu
- zbliżać do pracujących maszyn i urządzeń (np. kosiarka, maszyny rolnicze)
Dziecko powinno wiedzieć:
- jakie są zasady bezpiecznego posługiwania się przyborami np.: nożyczki, dziurkacz, zszywacz
- jak poprawnie i bezpiecznie obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego: radio, telewizor, odkurzacz, tarka, trzepaczka
- jak właściwie się zachować w czasie awarii w budynku np.: zalania, braku „prądu”
- jak zachować się w sytuacji zagrożenia w wyniku pożaru
- jakie są numery telefonów instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia (997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe)

¨ Zagrożenia ze strony zwierząt: niebezpieczne i chore zwierzęta:
Dziecku nie wolno:
- podchodzić i dotykać dzikich zwierząt
- bez zgody i obecności właściciela podchodzić do psa, karmić, nie mówiąc o drażnieniu
- wchodzić na teren, którego pilnuje pies
Dziecko powinno wiedzieć:
- jak zachowuje się chory gołąb, wiewiórka itp.
- jak wygląda tabliczka informująca, że teren jest strzeżony przez psa
- jak zachować się na widok biegnącego psa w jego kierunku, aby uniknąć pogryzienia


WAŻNE RADY DLA DZIECI
1. Na widok biegnącego w twoim kierunku psa:
-jeżeli jest bardzo blisko - zastygnij w milczeniu i bezruchu z dłońmi przy udach - nie przy twarzy – podniesione ręce to dla psa groźba.
- nie reaguj na NIC, nie uciekaj, nie krzycz.
2. Jeżeli pies jest parę metrów od ciebie i zbliża się:
- przybierz pozycję żółwia – klęknij , głowa do ziemi, kolana pod brodę, ręce zakrywają uszy i głowę (robisz się w tedy mniejsze i niegroźne – jest to psi sygnał braku agresji)
- pozostań w bezruchu i ciszy bez względu na sytuację - pies cię obwącha i odejdzie
3. Pamiętaj pies biegnąc do ciebie warcząc i szczekając jeszcze nie wie co ma zrobić – kto by biegł krzycząc że chce zaatakować - to twoje zachowanie podpowiada mu czy ma cię ugryźć


Niebezpieczne rośliny
Dziecku nie wolno:
- wkładać do ust i jeść nieznanych roślin
Dziecko powinno wiedzieć:
- które rośliny są szczególnie niebezpieczne dla człowieka
- co dzieje się gdy człowiek zje coś trującego i jak ważna jest wtedy szybka pomoc medyczna


¨ Zagrożenia ze strony dorosłych
Dziecku nie wolno:
- ufać dorosłemu który:
- coś obiecuje dziecku i chce je gdzieś zaprowadzić
- częstuje dziecko słodyczami i daje drobne prezenty
- prosi dziecko, żeby pomogło mu dojść na inną ulicę 
Dziecko powinno wiedzieć:
- że gdy znajdzie się w trudnej w sytuacji i gdy zaczyna się bać, należy zwrócić się o pomoc do:
- do policjanta, strażnika miejskiego, konduktora lud do innej osoby zajmującej się niesieniem pomocy
- do kobiety lub mężczyzny z dzieckiem
- do starszej pani
(Aby dziecko uzyskało pomoc musi umieć wyraźnie powiedzieć, jak się nazywa, gdzie mieszka, co się stało i jakiej pomocy oczekuje)

¨ Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swoich rzeczy i chronienia domowego dobytku
Dziecku nie wolno:
- pod nieobecność rodziców dziecko powinno mieć zakaz zapraszania do domu kolegów 
- otwierać, gdy ktoś dzwoni lub puka do drzwi pod nieobecność rodziców 
- otwierać drzwi, gdy dzwoni domofon 
- podawać obcym swojego adresu domowego gdy o to poproszą
- opowiadać o tym co i gdzie znajduje się w domu
- zostawiać swoich rzeczy na placu zabaw, w parku bez opieki
Dziecko powinno wiedzieć:
- że dla zdobycia zaufania pukający może podać się za wujka, listonosza, kominiarza, księdza, żebraka
- jakie są numery telefonów alarmowych 
- że człowiek który ma złe intencje może mieć przyjemną powierzchowność i być miły

Wiadomości i umiejętności jakie powinien posiąść przedszkolak:

- orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach w miejscowości, której mieszka,
- rozumieć zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt,
- mieć rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie,
- mieć ograniczone zaufanie do dorosłych, szczególnie obcych,
- umieć opowiedzieć dorosłym, którzy się nim zajmują, o każdym zagrożeniu, które go spotkało,
- pilnować swoich rzeczy i nie narażać ich na zgubienie i kradzież,
- znać swoje obowiązki i domowe, zwłaszcza w zakresie dbałości o dobytek, bez narażania domy na kradzież i zniszczenia.
xxx, 19 stycznia 2012

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów