OBSZAR 1 - "Piraci z Karaibów" - zajęcia otwarte u Puchatków /scenariusz/

scenariusz zajęć psychoruchowych „Piraci z Karaibów”

Data realizacji:19.03.2014

Uczestnicy: grupa 3 – latków

Prowadząca: Arleta Pacyna

 Cele ogólne

Kształtuje postawę ciała ,

 • Kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach przedszkolnych

 • Ćwiczy podstawowe formy ruchu takie jak: bieg, skok i chód

 • Rozwija takie cechy motoryczne jak zwinność, wytrzymałość

 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w różne role

 • Harmonijny rozwój organizmu

 • Rozwijanie cech fizycznych i sprawności fizycznej

 • Kształtowanie wrażliwości sensorycznej

 

Cele operacyjne: Dziecko:

 • Potrafi współpracować z innymi dziećmi

 • Uważnie ogląda, słucha oraz wykonuje polecenia

 • Doskonali umiejętność wcielania się w różne role

 • doskonali spostrzegawczość oraz orientację w otoczeniu

 

Metody:

 • czynna – zadania stawiane dzieciom

 • oglądowa – osobisty przykład nauczyciela

 • słowna – opowiadanie pt. Pirci z Karaibów

Przybory: skrzynia skarbów, elementy strojów, materace, rurki po papierze toaletowym, kredki świecowe, listy z zadaniami, klocki rehabilitacyjne z pianki, owoce, plakat i farbki.

Przebieg:

 

 1. Wprowadzenie dzieci w tematykę : przeczytanie zaczarowanego listu z butelki od piratów . (Piracka prośba o odnalezienie skarbu)

 2. Dzieci odwiedzają kolejno trzy zaczarowane wyspy, na każdej z nich pozostawiony jest list w którym znajduje się zadanie do wykonania:

 • Pierwsze zadanie polega na tym, iż dzieci z rekwizytów pozostawionych przez Piratów kompletują ubiór piracki przebierają się) oraz z klocków piankowych układają kładkę która umożliwi przejście na drugą wyspę .

 • Na wyspie drugiej panuje gęsta mgła, zadaniem dzieci z rolek po papierze toaletowym jest wykonanie lupy ,która pozwoli na zlokalizowanie położenia trzeciej wyspy .

 • Trzecia wyspa to wyspa bananowa : zadaniem dzieci jest nauczenie się i zaśpiewanie piosenki :

Płyną statki z bananami w siną dal,

łabudi daj daj, łabudi daj.

A każdy ładowacz śpiewa tak,

łabudi daj daj, łabudi daj.

Podaj, podaj, podaj-mi podaj,

bananów kosz.

Podaj, podaj, podaj-mi podaj,

bananów kosz

Dzieci bawią się przy śpiewaniu piosenki, podając sobie kiść bananów.

 

Po skończonym zadaniu każde z dzieci przechodzi po ułożonej ścieżce z równoważni kolczastej.

 • Aby odnależć skarb dzieci krzyczą zaklęcie „ Czary mary , Czary mary Ahoj Ahoj”

Każde z dzieci otrzymuje order Pirata

 

3. Podsumowanie zaczarowanej wycieczki . Odciśnięcie rączki na wcześniej przygotowanym plakacie z hasłem „ Piraci z Karaibów” pamiątkowe zdjęcie .


OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 - OBSZAR 1 -
Arleta Pacyna, 20 marca 2014

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów