A / PRZEDSZKOLE W RUCHU - zgłoszenie

PRZEDSZKOLE W RUCHU - "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

SZANOWNI RODZICE !!!

NASZE PRZEDSZKOLE  PRZYSTĄPIŁO DO AKCJI „PRZEDSZKOLE W RUCHU” W ZWIĄZKU Z TYM BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM AKCJI I ZADANIAMI


Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Przedszkole w Ruchu” placówkom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w kilku obszarach a następnie udokumentują realizowane zadania.

 • Ruch w szkole/przedszkolu

 1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

 2. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

 3. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

 • Ruch poza szkołą/przedszkolem

 1. zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)

 2. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

 3. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

 

Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się:

RUCH W PRZEDSZKOLU

zadanie z obszaru nr 1

 • Ruch w przedszkolu - wychowanie fizyczne – zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole).

 • Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć)

 

Zadanie z obszaru 3

 • edukacja zdrowotna (obszar nr 3) - Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

 

Zadanie z obszaru 4

 • Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli (obszar nr4) - Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

 

RUCH POZA PRZEDSZKOLEM

Zadanie z obszaru 6

 • Zajęcia zorganizowane (obszar nr 6) - Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania przedszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkól i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;

 

Zadanie z obszaru 7

 • Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7) - zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);

Zadanie z obszaru 8

 • Aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8) - Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli:Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, no. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp;

  Przyznanie tytułu

 

O przyznaniu albo odmowie przyznania tytułu PwR zainteresowane przedszkole powiadamiane są przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w formie elektronicznej – poprzez e-mail, a także odpowiednie oznaczenia na mapie PwR na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Decyzje w zakresie przyznania albo odmowy przyznania tytułu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła i przedszkole dodatkowo otrzymują pamiątkową tablicę „Szkoła w Ruchu" lub „Przedszkole w Ruchu”.

 Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu przyznania lub odebrania tytułu SwR lub PwR.

 Terminarz konkursu

  1. OGŁOSZENIE AKCJI: 30.10.2013 r.

  2. do 31.12.2013 r.: możliwość przyłączania się szkół i przedszkoli do akcji

  3. do 31.03.2014 r.: przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji

  4. do 20.05.2014 r.: zakończenie akcjiAnna Bajsarowicz, 07 listopada 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów