Rada Rodziców. Zadania Rady Rodziców

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW 2014/ 2015

Wybrani przedstawiciele rodziców do bezpośredniego współdziałania z przedstawicielami rady pedagogicznej .

 

Przewodnicząca: Aneta Bieniek

Zastępca przewodniczącej: Marek Grzegorek

Skarbnik: Paulina Syposz-Ciemny

Sekretarz: Joanna Peksa

Komisja Rewizyjna - Małgorzata Wankiewicz, Anna Kozan, Karolina Staniewicz

......................................

 

Członkowie Rad Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Gr. I

1 . Aneta Bieniek

2 . Magdalena Małolepsza

3 . Marek Grzegorek

Gr.II

 1 . Karolina Łuczak

2 . Małgorzata Wankewicz.

3 . Monika Sternal

 

Gr. III

 1 Karolina Staniewicz

2 . Agnieszka Mycka

3 . Izabela Gonera

 

Gr. IV

 1 . Paulina Syposz-Ciemny

2 . Anna Kozan

3 . Ireneusz Lenart

 

Gr. V

 1 . Renata Wesoła

2 . Marek Krzemiński

3. .Rafał Kończak

 

Gr. VI

1. Joanna Peksa

2. Agnieszka Wojtas

3. Karolina Popielska

 

Zadania:

  • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola
  • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych
  • pomoc dyrektorowi w podnoszeniu jakości pracy
  • organizowanie prac społeczno - użytecznych
  • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola
  • decydowanie o organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci
  • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci
  • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z trądy ej ą przedszkola
  • rozwijanie poradnictwa wychowawczego dla rodziców

 

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów