Plan pracy oraz zadania Rady Rodziców.

Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie

rok szkolny 2012/13


Zadania:

  • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola
  • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych
  • pomoc dyrektorowi w podnoszeniu jakości pracy
  • organizowanie prac społeczno - użytecznych
  • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola
  • decydowanie o organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci
  • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci
  • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z trądy ej ą przedszkola
  • rozwijanie poradnictwa wychowawczego dla rodziców

 

 Plan pracy:

l.p.

Zadanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Zebranie informacyjno-organizacyjno sprawozdawcze; Struktura Rady , Regulamin, Zasady działania, Podjęcie stosownych uchwał; Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców

do 15 września

przewodniczący

2.

Ubezpieczenie dzieci

do 30 września

Dyrektor i przewodniczący

3.

Opiniowanie Planu finansowego przedszkola

październik/

listopad

przewodniczący

4.

Zebranie sprawozdawcze z działalności Rady Rodziców, w tym pracy Komisji Rewizyjnej

styczeń

przewodniczący

5.

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych; opieka, pomoc socjalna , imprezy charytatywne

styczeń/luty

przewodniczący

6.

Omówienie organizacji przedszkola w następnym roku szkolnym; opiniowanie planu zajęć dodatkowych

maj

przewodniczący

7.

Planowanie nowego roku szkolnego, Omówienie efektów edukacyjnych

czerwiec

przewodniczący

8.

Zebranie sprawozdawcze
z działalności Rady Rodziców,
w tym pracy Komisji Rewizyjnej

czerwiec

przewodniczący

 

 


Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów