O naszym przedszkolu...

O Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie

Mottem naszego przedszkola są słowa:

Wszyscy jesteśmy sobie bliscy
jednoczy nas wspólny cel - dobro dziecka.

 

GODZINY OTWARCIA

Przedszkole jest czynne od poniedzxiałku do piątku w godzinach 6:30 - 16:00

 

Godziny przyjęc pani dyrektor:

środa 8:00 - 13:00

 

Drzwi otwarte w poszczególnych grupach:

Biedroneczki - pierwsza środa miesiąca godz. 16:00 - 18:00

Puchatki -pierwsza środa miesiąca godz.16:00 - 18:00

Słoneczka - pierwsza środa miesiąca godz 16:00 - 18:00

Krasnale - pierwsza środa miesiąca godz. 16:00 - 17:00

Pszczółki: pierwsza środa miesiąca: godz. 17:00 - 18:00

Tygryski - pierwsza środa miesiąca: 16:00 - 18:00 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

Państwa pociechy znajdą u nas doświadczonych nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty z siedzibą we Wrocławiu.

W przedszkolu zapewniamy bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych, które gwarantują dobrą zabawę, radość, wywołują wiele wzruszeń, a niektóre z nich stały się już tradycją naszej placówki.

Wizja:

Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dziecka i rodziców. Staramy się zaspokajać potrzeby ruchowe dzieci i kształtujemy w nich postawy ekologiczne.

Misja:

 1. Staramy się każdego dnia stworzyć warunki wszechstronnego rozwoju ruchowego dzieci w salach i na placu przedszkolnym.
 2. Proponujemy zdrowy styl życia, chcemy pomóc rodzicom w wychowaniu zdrowego, zahartowanego dziecka, wyposażonego w elementarną wiedzę ekologiczną.
 3. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 4. Organizujemy spacery, wyjazdy i wycieczki rekreacyjne, które umożliwiają dzieciom poznanie środowiska przyrodniczego.
 5. Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą.

Cele przedszkola

 1. Przedszkole zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci.
 2. Przyzwyczaja dzieci do czynnego wypoczynku, gimnastyki i rekreacji.
 3. Przedszkole stwarza warunki do poznawania i poszanowania przyrody.
 4. Aktywizuje rodziców do udziału w życiu przedszkola.

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 

 • Logopedia – Ewelina Mikołajczyk, Emilia Kiełbik
 • Język angielski - Magdalena Strózik
 • Język niemiecki
 • Gimnastyka korekcyjna – Anna Bajsarowicz
 • Rytmika - Małgorzata Trzeciak
 • Zajęcia taneczne - Anna Bajsarowicz
 • Arteterapia - Izabela Gręda
 • Koło przyrodnicze - Anetta Grzesiak

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów