Nadanie imienia

Przedszkole nr 3 w Sycowie obchodzi?o swoje 30-te urodziny. Uroczysto?? mia?a niezwykle barwn? opraw? a po??czono j? nadaniem imienia "Ma?ego Ksi?cia".

15 czerwca 2007 r przedszkole odwiedzili zaproszeni go?cie: Ksi??? Ernst Johan Bironem von Curland oraz brat Michael z ma??onkami, burmistrz S?awomir Kapica, przewodnicz?cy Rady Miasta Boles?aw Moniuszko i przedstawiciel powiatu w osobie Henryka Sarnowskiego, pani kurator Antonina Ku?aj i dyrektor o?wiaty samorz?dowej Ewa G?owacka, przedstawiciele duchowie?stwa oraz poprzednie panie dyrektor przedszkola: Halina Chodorowska, Cecylia Pol i Irena Bober S?omnick?, dyrektorzy z zaprzyja?nionych placwek o?wiatowych (w tym przedszkola im. Ma?ego Ksi?cia we Wroc?awiu), przedstawiciele rady rodzicw, no i przede wszystkim dzieci.

Pani dyrektor Lidia Szpytma serdecznie powita?a go?ci, ktrzy ze wzruszeniem wys?uchali rysu historycznego przedszkola. Rwnocze?nie przedstawi?a uzasadnienie wyboru imienia dla naszego przedszkola, a co za tym idzie wnoszonych przeze? warto?ci (przyja??, dobro, ojczyzna). Dzieci natomiast przedstawi?y krtk? cz??? artystyczn?, przygotowan? pod opiek? swoich pa? nauczycielek. Podsumowaniem uroczysto?ci by?o ods?oni?cie i po?wi?cenie tablicy pami?tkowej przez ksi?dza Jerzego Kaniewskiego, oraz wys?uchanie Hymnu przedszkola.

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw