Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia - Realizacja koncepcji

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

 • 3 letnim planie pracy
 • Rocznym planie pracy
 • Podstawie programowej
 • Programie adaptacyjnym
 • Programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli
 • Programach wewnętrznych nauczycieli

Planowane działania obejmują 3 lata – okres 2010/11-2011/12-2012/13

Rok szkolny 2010/2011: Żywioły – Woda,

Rok szkolny 2011/2012: Żywioły - Powietrze,

Rok szkolny 2012/2013: Żywioły – Ogień.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

 • metoda samodzielnych doświadczeń oparta na inicjatywie własnej dziecka ( w czasie zabaw zajęć ruchowych, artystycznych dziecka, na temat dowolny, w kontakcie z przyrodą)
 • metoda zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje przy jego wsparciu
 • metoda odtwarzania, np. nauka wiersza, piosenki, tańca itp.
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki
 • metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające rozwijać wrażliwość uczuciową i estetyczną

Metody poglądowe polegające na bezpośrednim spostrzeganiu:

 • metody obserwacji i pokazu przedmiotów - zjawisk, czynności
 • metody przykładu: przykład osobisty, poprzez widowisko teatralne, ilustracje

Metody aktywizujące: drama, burza mózgów, rozwiązywanie problemów, zabawy intelektualne, gry komputerowe.

Metody nowatorskie: Pedagogika zabawy, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gry i zabawy integracyjne, relaksacja, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Metoda Klanzy, metoda aktywnego słuchania Batii Strauss, metoda K. Orffa, Labana, Kniessów.25 listopada 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów