Historia naszego przedszkola

2. Najważniejsi są ludzie

Placówka przedszkolna nie mogłaby istnieć bez dzieci. To dla nich ją stworzono i wszystko co się w niej dzieje dotyczy dzieci, one są podmiotem zainteresowania wszystkich zatrudnionych pracowników.

Wychowanie, opieka i nauka w wieku przedszkolnym to z kolei specjalność kobiet. One stanowią 99% zatrudnienia. Jedyną funkcję męską pełni w przedszkolu konserwator- palacz, który dobrze byłoby żeby był jednocześnie tzw. "złotą rączką". To na niego spada obowiązek naprawy sprzętów, drobnych remontów, oraz dbałości o plac zabaw i terenu. w minionym 30-leciu w trójce pracowało jedynie 2 mężczyzn na wspomnianym wcześniej etacie: Stanisław Lis i do chwili obecnej Jan Macharzyński. Ważną rolę w przedszkolu pełnią pracownice administracji i obsługi. To one dbają o racjonalne żywienie, zdrowie i higienę dziecka. z okazji jubileuszu warto w tym miejscu przypomnieć, że ta część załogi trójki nieraz zbierał pochwały za efekty swojej pracy. Funkcja wychowawczo- dydaktyczna to z kolei rola grona pedagogicznego, które w minionym 30-leciu zmieniało się i to często.

Ze względu na dość dużą liczebność osób trudno byłoby wymienić je dziś z imienia i nazwiska. Przepraszamy. Po tych osobach, które już nie pracują pozostały fotografie oraz notatki w kronikach opisujące efekty ich pracy. O sukcesach i porażkach nauczycielek informujemy w następnych rozdziałach tego biuletynu. Nad całością pracy przedszkola "czuwały" dyrektorki. To od ich wykształcenia, uzdolnień, cech osobowościowych, zaangażowania, umiejętności zarządzania, stymulowania, współdziałania z załogą zależały w dużej mierze efekty pracy trójki. Natomiast praca i harmonijne współdziałanie wszystkich zatrudnionych złożyło się na trwały 30-letni dorobek przedszkola.

Kadra dyrektorek przedszkola Nr 3 to 4 osoby, które pozostawiły w placówce trwały ślad swojej pracy. Były nimi oprócz wspomnianej wcześniej Haliny Chodorowskiej, w latach 1992-1997- Cecylia Pol, w latach 1998-2002- Irena Bober- Słomnicka oraz od 2003 r. do chwili obecnej Lidia Szpytma.

Aktualna kadra przedszkola składa się z nauczycielek, pracowników administracji i obsługi. Grono pedagogiczne tworzą:Maria Kiczka, Małgorzata Trzeciak, danuta Wolska, Anetta Grzesiak, Anna Maciej, Joanna Jurczak, Kamila Cieśliczka, Małgorzata Nowak.

Pozostali pracownicy to:Ewa Matysek, Joanna Malik, Sylwia Piasecka, Salomea dachowska, Iwona .., Aniela Soból, Gertruda Wika.

Ten "najmłodszy garnitur załogi" na czele z dyrektorką tworzy podstawy nowoczesnej na miarę XXI wieku placówki, której jedynie budynek z zewnątrz przypomina czasy PRL-u. Niebawem jednak i on zostanie poddany gruntownemu "liftingowi".

W okresie minionych 30 lat z opieki i wychowania w "trójce" skorzystała bardzo liczna grupa wychowanków. Rekord pobito w roku szkolnym 1979/80, kiedy to przyjęto 182 dzieci, z czego 77 stanowiły 6-latki.

Pierwsi wychowankowie w roku 1997/78 są obecnie rodzicami, przyprowadzającymi swoje własne dzieci do trójki. A ówcześni rodzice w latach 70-tych ubiegłego wieku dzisiaj w 2007 roku przyprowadzają swoje wnuki do "starego" przedszkola. Tak oto życie i historia zatoczyły swoje koło.

Obecne przedszkolaki "trójki" to zupełnie inne pokolenie, pokolenie XXI wieku, którego opieka, wychowanie i nauka wymaga od obecnej kadry pedagogicznej i administracyjno- obsługowej zupełnie innych, nowoczesnych form i metod pracy, z czego zatrudnieni zdają sobie doskonale sprawę. To zadania dla obecnej i przyszłej załogi trójki, niegdyś przedszkola za "mistrzowskie pieniądze".

Z okazji jubileuszu wypada im życzyć powodzenia!10 października 2010

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów