Historia naszego przedszkola

Historia Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie

Młodość
Młodością jako liśćmi się szasta,
Ale młodość nie odrasta...

Jan Sztandynger

Wstęp

Zapraszamy do lektury biuletynu, w którym przedstawiamy 30-letnią historię istnienia jednej z trzech działających obecnie na terenie Sycowa placówek przedszkolnych. Mowa o Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ulicy Oleśnickiej 2B. Niniejszy zbiorek prezentuje dorobek i osiągnięcia tej placówki, jej byłych i obecnych pracowników oraz przyjaciół i sojuszników. Wszyscy oni przyczynili się do tego by przedszkole mogło dobrze spełniać swoją rolę, czyli dobrze służyć wychowaniu najmłodszego pokolenia Sycowian.

1. Bo to się wszystko tak zaczęło...

W latach 70-tych ubiegłego wieku zwanych przez niektórych "PRL-em późnego Gierka" nasze miasto cieszyło się z okresu wyjątkowej prosperity gospodarczej. Prężnie rozwijały się liczne (dziś już w większości nie istniejące) zakłady pracy takie jak: PB ROL, SIRA (zatrudniający kobiety), PGO, PBK, OBM, Spółdzielnia Wielobranżowa, Spółdzielnia Ogrodnicza, Cech Rzemiosł Różnych, ZGKiM. Budowane osiedla mieszkaniowe, powstawały osiedla domków jednorodzinnych, przybywało mieszkańców.

Wykorzystując tę koniunkturę ówczesne władze zdecydowały się na udział Sycowa w krajowym konkursie o tytuł Mistrza Gospodarności. Za rok 1974/75 w konkurencji do 5 000 mieszkańców miasto zdobyło tren zaszczytny tytuł otrzymując nagrodę pieniężną. Ponieważ w dwóch istniejących przedszkolach brakowało miejsc dla dzieci, postanowiono z funduszy pochodzących z wyżej wymienionej nagrody oraz dotacji wspomnianych wyżej zakładów zbudować trzecie w mieście przedszkole.

Tak oto wczesnym rankiem 1 lipca 1977 r. bez fanfar i zbędnych ceremonii przy ulicy Oleśnickiej 2 B (w miejscu gdzie przed laty była łąka, potem kartoflisko) otwarto trzecią placówkę, która niejako z marszu rozpoczęła swoją działalność tzw. Letnim dyżurem, przyjmując na okres wakacji dzieci z całego miasta.

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 1977/78r., podczas którego do 4-oddziałowego nowoczesnego przedszkola przyjęto uroczyście 164 dzieci.

Dyrektorką i założycielką przedszkola została Halina Chodorowska (1977 - 1991).Pierwszy zespół pedagogiczny składał się z 7 nauczycielek: Janiny Augustyńskiej, Ireny Bober- Słomnickiej, Grażyny Łuczak (Cieciura), Hildegardy Jurczok, śp. Heleny Jurasińskiej, Cecylii Pol, Grażyny Sikora (Lewek). Pierwszy personel administracyjno-obsługowy stanowili: Jadwiga Wojciechowska- pomoc nauczycielki, Wiesława Żurawa, Krystyna Ziółkowska- intendentki, Emilia Fiączyk- szef kuchni, Aniela Soból, Gertruda Wika, Irena Kowalska, Wanda Marczak, Renata Kawa, Irena Wancek oraz Stanisław Lis - woźny, palacz.

Pierwszy okres uruchamiania placówki charakteryzował się ogromnym zaangażowaniem i solidarną pracą całej załogi bez względu na pełnione funkcje. Ten zapał i entuzjazm udzielił się także pierwszemu Komitetowi Rodzicielskiemu, który składał się z 10 osób. Byli to m. in. Tadeusz Markiewicz- przewodniczący, Urszula Kocjan, Stanisława Bober, Eugenia Błach, Maria Herbinger, Ewa Zachwieja, Barbara Faltyn, Irena Gruszka, Wanda Zioło, A. Przybył.

Nowa placówka budziła zrozumiałą ciekawość i cieszyła się dużą popularnością wśród rodziców. Nic dziwnego, bowiem na ówczesne czasy kusiła obszernymi słonecznymi salami zajęć, tarasem, dużym terenem do zabaw na powietrzu. Z biegiem czasu poznawano także jej inne walory.10 października 2010

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów