"Z higieną za pan brat" - projekt 2010/11

Projekt "Z higieną za pan brat" realizowany był w listopadzie 2010 roku. Przeznaczony był dla dzieci, rodziców i nauczycieli z Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie.

Cele:

 • kształcenie nawyków samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych

 • nauka świadomej dbałości o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek i kulturę zachowania

 • poznawanie zdrowotnych walorów owoców i warzyw

 • wyjaśnienie pojęć: zdrowie, choroba, profilaktyka

 • poznawanie zawodów związanych ze zdrowiem i jego profilaktyką

Metody: słowne (rozmowy, pogadanki), czynne (warsztaty, samodzielnych doświadczeń), oglądowe (książki, plakaty, prezentacje multimedialne)

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa,OPIS DZIAŁAŃ

 • 23 listopada 2010 r w Sali Centrum Kultury spotkały się dzieci, rodzice i nauczyciele z przedszkoli i zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Wśród małych artystów znalazły się dzieci z Twardogóry, Międzyborza, Stradomii, Działoszy, Dziadowej Kłody oraz Sycowa.

Celem spotkania było wspólne propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia, integracja dzieci z różnych środowisk oraz umożliwienie dzieciom zdolnym wokalnie i tanecznie zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością. Równocześnie wręczono nagrody za prace plastyczne wykonane przez dzieci w ramach konkursu plastycznego „Czysty przedszkolak – zdrowy przedszkolak”. Nagrody dla dzieci ufundowali Anna i Jarosław Kozakiewicz (Apteka „Rodzinna”), firma „Pawlak” oraz państwo Zuzanna i Krzysztof Kocińscy. Za okazaną dobroć serca i przyjazną dłoń bardzo dziękujemy.

Festiwal Piosenki o Zdrowiu to podsumowanie realizowanego w Przedszkolu Małego Księcia projektu „Z higieną za pan brat”, który miał na celu propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia, poznawanie zdrowotnych walorów owoców i warzyw, uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka, wyjaśnienie pojęć: zdrowie, choroba, profilaktyka a także poznawanie zawodów związanych ze zdrowiem.

 • Wprowadzeniem do tematu było przygotowanie przez nauczycielki i pracowników przedszkola przedstawienia pt. „Czarownica Brudaśnica”. Było to przedstawienie o problemach czarownicy i jej przyjaciela Grzesia, którzy za punkt honoru przyjęli, by unikać wody i mydła. Dzięki pomocy dzieci, które aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu, udało się namówić bohaterów do zmiany swoich nawyków.

 • Pierwszy etap dotyczył poznawania bogactwa owoców i warzyw. Dzieci poznawały ich walory odżywcze i smakowe, samodzielnie przygotowały soki, sałatki, kanapki, frytki, tworzyły prace plastyczne (ziemniaczane ludki, pieczątki itp.). Uczestnicząc w zabawach poznały zasady zdrowego odżywiania oraz higieny przygotowania potraw. W przedszkolnych salach pojawiły się jesienne dekoracje i kompozycje wykonane przy współudziale rodziców. Powstały w salach kąciki czystości, kodeksy czyściocha, drzewa zdrowia i inne prace plastyczne.

 • Podsumowaniem pierwszego etapu było zorganizowanie konkursu wiedzy o zdrowiu dla dzieci z naszego przedszkola. Wszystkie przedszkolaki wykazały się wiedzą i umiejętnościami, w związku z czym otrzymały Dyplomy Czyściocha oraz upominki.

 • Kolejny etap to zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie, jej walorów zdrowotnych a przede wszystkim znaczenia wody w życiu człowieka. Dzieci uczestniczyły w zabawach i zajęciach badawczych: sprawdzały smak, kolor, czystość, obserwowały procesy parowania, zamarzania czy topnienia lodu, podglądały kropelki wody przez mikroskop, itp.

 • Ostatni etap to wprowadzenie dzieci w świat zagadnień zdrowia, choroby oraz profilaktyki - czyli zapobiegania chorobom. Na zaproszenie jednej z mam – pani Ewy Nędza gościły w laboratorium w szpitalu, gdzie dowiedziały się, jak i dlaczego prowadzi się badania, co jest potrzebne aby je wykonać oraz jakie znaczenie mają one dla lekarza czy pacjenta. Dzieci odwiedziły również wiele ciekawych miejsc: aptekę, ośrodek zdrowia, pralnię a także gościły w naszym przedszkolu stomatologa – panią Wiolettę Trzeciak, higienistki szkolne i wiele ciekawych osób. Dowiedziały się jaka jest rola danego zawodu, jakie przedmioty wykorzystywane są w pracy, oraz do czego one służą.

 • Bardzo dużo emocji wzbudziło u dzieci i rodziców spotkanie z pszczelarzem – panem Andrzejem Pawelskim, który utworzył w naszym przedszkolu mini pracownię pszczelarską. Dzięki temu dzieci w praktyce poznały etapy powstawania miodu, ich walory smakowe i lecznicze, dowiedziały się jak funkcjonują pszczoły oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie. Dla rodziców i dzieci powstała gazetka na temat procesu powstawania miodu oraz jego walorów zdrowotnych. Skorzystali oni także z okazji zakupienia miodu dla swoich pociech.Podejmując nasze działania kierujemy się zasadą, że edukacja zdrowotna w wieku przedszkolnym powinna być łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniem dziecka a tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Dlatego też swoim zakresem obejmujemy profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i higieny.

Dzieci potrafią przewidzieć skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeń, rozumieją zależność między chorobą a leczeniem. Starają się przestrzegać zasad zdrowego odżywiania, wiedzą, które produkty są zdrowe i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a które można spożywać tylko czasami.

EFEKTY:

 • Podjęte działania pozwoliły na integrację dzieci z różnych placówek oświatowych, wymianę doświadczeń a także promowanie dzieci uzdolnionych

 • Również rodzice mieli okazję do integracji podczas wspólnych działań

 • zarówno dzieci jak i dorośli promowali zasady zdrowego stylu życia, nabywały wiadomości i umiejętności związane z higieną i samoobsługą

 • Poprzez szereg podjętych działań promowaliśmy placówkę oraz miasto w najbliższym środowisku

Anna Bajsarowicz, 24 listopada 2010

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów