"Szanasa na lepszy start" - gimnastyka korekcyjna 2010/11

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu „Szansa na dobry start”/PKOL.09.05.00-02.028/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego były prowadzone od 1 grudnia 2011 do 30 maja 2011 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej z czterech grup, łącznie 176 godzin zegarowych. Praca z dziećmi odbywała się w grupach dyspenseryjnych, w zależności od stwierdzonej wady postawy.

 Celem głównym zajęć z dziećmi było:

Wytworzenie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno-kompensacyjne, przez różne formy aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz woli systematycznego uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wspieranej zainteresowaniem rodziny i przy ich udziale.

 Zajęcia odbywały się wg harmonogramu pracy, z uwzględnieniem wady postawy oraz mozliwości rozwojowych dzieci.  Wśrod dzieci przeprowadzono diagnozę, po której zakwalifikowano na zajęcia 37 osób: 19 dziewczynek i 18 chłopców.

W celu utworzenia charakterystyki obecnego stanu rozwoju:

1.zebrano informacje od opiekunów, rodziców

2.oceniono postawę ciała oraz sprawność ruchową dzieci

3. sprecyzowano rodzaj wady, oraz utworzono grupy dyspenseryjne.

 

Zajęcia były prowadzone zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. Dzieci w czasie zajęć miały możliwość zrozumienia, na czym polegają wadliwe postawy ciała, jakie są ich przyczyny, oraz dowiedzieć się jakie są nieprawidłowe warunki życia a także nabyć większej świadomosci i kontroli swego ciała.

Do najczęściej występujących wad postawy u dzieci uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej należą: odstające łopatki (24%), boczne skrzywienie kręgosłupa (14%), plecy okrągłe (11%), klatka piersiowa kurza (10%), stopy płaskie (68%) i płasko – koślawe (22%), kolana koślawe (5%),a także zaburzenia koordynacji ruchowej (43%) oraz ociężałość ruchowa (14%).

W związku z typem stwierdzoej wady dzieci zostały podzielone na 4 grupy, z których pierwsza i druga to dzieci z wadami typu boczne skrzywienie kręgosłupa, odstające łopatki, plecy okrągłe, natomiast 3 i 4 grupa to dzieci z wadami kolan i stóp oraz zaburzeniami koordynacji ruchowej.

Przed realizacją zajęć rodzice dzieci zostali poproszeni o podpisanie oświadczenia, w którym wyrazili zgodę na udział dziecka w zajęciach. Zostali oni również zapoznani z regulaminem uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Korekcja wad postawy oparta została o ściśle określone etapy

Na początku grudnia oraz w maju przeprowadzono badanie umiejętności ruchowych dzieci, na podstawie którego oceniono efekty realizowanych zajęć.

Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej było zahamowanie lub likwidacja wady, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. W celu osiągnięcia najbardziej efektywnych wyników przeprowadzono ćwiczenia wszystkich grup mięśniowych, ćwiczenia wyrabiające nawyk prawidłowej postawy ciała. W zależności od potrzeby wprowadzano ćwiczenia zwiększające zakres ruchów kręgosłupa i stawów kończyn. Ćwiczenia rozpoczynano od pozycji niskich, kiedy kręgosłup jest odciążony, do pozycji wysokich.

Podczas ćwiczeń stosowano metody ścisłe, metody stacyjne, przeplatane grami i zabawami stosowanymi w gimnastyce korekcyjno – kompensacyjnej. W miarę wzrastania siły mięśniowej zwiększano intensywność ćwiczeń tj. egzekwowano prawidłowe wykonanie ćwiczeń a przede wszystkim cały czas zwracano szczególną uwagę na zachowanie prawidłowej postawy.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Początkowo miały trudności z utrzymaniem prawidłowej postawy, jednak w miarę upływu czasu wchodziło to w nawyk. Najwięcej radości sprawiało dzieciom wykorzystanie różnorodnych materiałów i przyrządów, które zostały zakupione na potrzeby realizowanego projektu. Bogactwo i różnorodność sprzętu gimnastycznego pozwoliło podnieść atrakcyjność zajęć. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się drabinki, piłki, czy też koła serso. Bardzo chętnie podejmowały zadania związane z torami przeszkód, ćwiczeń metodami W. Scherborne, metody Kinezjologii Edukacyjnej, metody Kniessów czy też ćwiczeniami dobranymi wg metod stacyjnych.

Dużo łatwiej jest dzieciom współpracować w zespołach, czy w parach. Wpływ zajęć gimnastyki korekcyjnej widać również podczas czynności dnia codziennego. Dzieci same zwracają uwagę na postawę ciała własną i kolegów, zarówno podczas zajęć, posiłków, czy też zabaw w sali i na powietrzu. Swoimi umiejętnościami mogły się także wykazać podczas imprez organizowanych przez nasze przedszkole: Biegi Sycowa (w ramach akcji Cała Polska Biega), Biegi Skrzata (biegi przełajowe organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym), Sportowy Dzień Mamy i Taty (gdzie chłopcy i tatusiowie grali w piłkę nożną a mamusie i dziewczynki miały okazję spędzić miło czas podczas zabaw tanecznych prowadzonych w formie aerobiku) a także IX Olimpiada Sportowa Przedszkolaków (wykorzystano wiele elementów gimnastyki korekcyjnej).

Podobnie rodzice zauważyli zmiany w zachowaniu swoich dzieci. Ich zdaniem dzieci częściej i chętniej spędzają wolny czas na powietrzu, zwracają uwagę na higienę ciała, estetykę stroju i otoczenia. A przede wszystkim w miarę własnych możliwości srtarają się zdrowo odżywiać, nawet gdy czegoś nie lubią.

 

A. Bajsarowicz, 26 czerwca 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów