"Ratujmy kasztanowce" - Projekt ekologiczny 2011/12


Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany jest we współpracy z młodzieżą z sycowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Cel główny:

  • zapoznanie z postacią i cechami charakterystycznymi Szrotówka

  • zwrócenie uwagi na negatywną rolę owada w środowisku a szczególnie dla populacji kasztanowca

  • zapoznanie ze sposobami zwalczania Szrotówka

  • wdrażanie do wspólnej pracy na rzecz najbliższego środowiska

  • wspólne działania dzieci i młodzieży, zmierzające do ograniczenia populacji szrotówkaMetody: słowne, oglądowe, samodzielnych doświadczeń i poszukiwań dziecka zadań stawianych dzieciomPRZEBIEG DZIAŁAŃ:

  • 29 lutego 2012 r dzieci w przedszkolu odwiedziła młodzież z sycowskiego gimnazjum w celu przybliżenia postaci Szrotówka oraz poznanie jego cyklu rozwojowego. Dzieci na podstawie scenki teatralnej oraz prezentacji multimedialnej poznały wygląd oraz cykl rozwojowy owada a także dowiedziały się, jakie działania można podjąć na bieżąco, by nie dopuścić do rozwoju szrotówka.. Podsumowaniem działań była praca plastyczna, podczas której dzieci kolorowały postacie występujące w przedstawieniu. Jednak szczególnie dużo radości wzbudziła u przedszkolaków zabawa ruchowa ze śpiewem, stworzona na potrzeby naszego zajęcia. Ucieczka przed "Szrotówkiem" jak w życiu nie zawsze była łatwa.

  • Do następnego etapu planowanych działań dzieci przygotowały się już wcześniej wyszukując i oznaczając wszystkie drzewa kasztanowca, oglądając przez lupę pąki, dotykając delikatne maleńkie listeczki, dowiadując się, dlaczego łuski są klejące, jak również przeliczając i porównując wysokość, grubość oraz inne cechy tych pięknych drzew. W ten sposób połączyły zabawę i naukę, co sprawiło przedszkolakom wiele radości.

  • 23 kwietnia 2012 odbyło się kolejne spotkanie z kolegami z gimnazjum. Tym razem celem spotkania było pokazanie praktycznych metod walki ze szrotówkiem, czyli założenie opasek z feromonami na drzewach kasztanowca (bowiem motyle w pierwszej fazie lotu siadają właśnie na pniach kasztanowców). Już po kilku godzinach na taśmach można było dostrzec dziesiątki przyklejonych szrotówków. Dodatkowo zawieszono także w koronach drzew pułapki kominowe z feromonami i środkami owadobójczymi.

Kontynuując podjęte w ramach projektu działania dzieci wykonują jesienne prace porządkowe – zgrabianie liści, palenie w ogniu w celu zniszczenia jaj owada. Wspólnie z nauczycielkami wymieniają wkłady w kubełkach, umieszczonych na drzewach kasztanowca. 

Anna Bajsarowicz, 10 czerwca 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów