Projekt "Mamo,tato nie pal przy mnie" 2010/11

Na przełomie marca i kwietnia w naszym przedszkolu realizowany jest projekt "Mamo, tato nie pal przy mnie": w ramach ogólnopolskiego programu antynikotynowego "Czyste powietrze wokół nas".

Projekt ma charakter zespołowy. Jest realizowany przez dzieci, rodziców i nauczycieli podczas zajęć w przedszkolu i w domu. Projekt ożywia życie przedszkola, kultywuje jego tradycje, aktywizuje i integruje dzieci i nauczycieli, jak również angażuje rodziców w przedsięwzięcia przedszkolne.

Założenia projektu: projekt ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 3. Integracja dzieci i dorosłych w przedszkolu

 4. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci

 5. Angażowanie rodziców w przedsięwzięcia przedszkolne

 6. Promowanie placówki w środowisku, jako przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom

W ramach projektu realizowane były poszczególne treści i cele:

 • Powiadomienie rodziców o opracowanym projekcie, jego celach oraz zadaniach poszczególnych uczestników. (plakat)
 • Stworzenie gazetki pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas” dla rodziców i dzieci z naszego przedszkola.
 • Przygotowanie ulotek dla rodziców na temat zdrowego stylu życia – bez papierosa. Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyceantynikotynowej. Zwiększenie umiejetnosci rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego.
 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców a temat palenia papierosów i jego skutków la zdrowia człowieka.
 • Spacery i wycieczki mające na celu poznanie źródeł i rodzajów dymów w środowisku.
 • Co i dlaczego dymi - zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenia ich rodzajów i przyczyn wydobywania się dymów.
 • Jak unikać dymu papierosowego (umiejętności zachowania się, gdy znajdujemy się w zadymionych pomieszczeniach, oraz radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.
 • „Jak się czuję kiedy dymi papieros” - zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.
 •  Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? -zwiększenie wiedzy dziecka na temat skutków palenia papierosów.
 • Spotkanie z higienistą szkolną – pogadanka na tema szkodliwości palenia i jego skutków. Udzielanie pierwszej pomocy  w sytuacji zagrożenia zdrowia - warsztaty.
 • Zorganizowany został konkurs plastyczny pt „ Mamo, tato nie pal przy mnie" (zasięg gminy)
 • Wykonanie prac plastycznych płaskich i przestrzennych (również z surowców wtórnych). Przygotowanie „Papierosiaków” oraz plakatów promujących zdrowe środowisko.
 • Zorganizowanie przedstawienia dla przedszkolaków i rodziców „ Mamo, tato nie pal przy mnie jeśli kochasz”
 • Korzystając z gościnności Cntrum Kultury obejrzenie bajki z cyklu "Było sobie życie" pt. "Układ oddechowy"; poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka "od środka", oraz jego reakcji na zanieczyszczone powietrze. 
 • Uroczystość podsumowująca: wręczenie nagród oraz wystawa prac dzieci.

Efektem realizowanego projektu

 

A. Bajsarowicz, 06 kwietnia 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów