Projekt koła plastycznego "Świat bajkowy-kolorowy" 2010/11

W roku 2010 realizowano koło plastyczne w wymiarze (1godziny ) w miesiącu w ramach dotacji z zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznanych przez Urząd Miasta i Gminy Syców.

Prowadzącymi koło plastyczne była Izabela Gręda i Paulina Zaradna. Zajęcia z kółka plastycznego miały na celu rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywania umiejętności pracy zespołowej, podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych, integracja dzieci z różnych grup wiekowych. Ponadto dzieci mogły wpływać na dobór tematów realizowanych na zajęciach.

 Główne cele zajęć z kółka plastycznego to:

- poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania na terenie przedszkola i w środowisku poza przedszkolnym

- przejawianie u dzieci aktywności i inwencji twórczej podczas zajęć

- kształtowanie wrażliwości na piękno

- czerpanie radości z wykonanej pracy

- odreagowanie napięć emocjonalnych

- stworzenie okazji przeżycia sukcesu

 - poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin plastyki

- prawidłowe nazewnictwo wybranych narzędzi, technik i materiałów plastycznych

- poszanowanie prac własnych i kolegów

- umiejętność pracy w zespole

- wiara we własne możliwości

Podczas spotkań na kółku plastycznym dzieci bawiły się z elementami muzykoterapii, integrowały w grupie. Miały za zadanie wykonać łąkę na zielonym kartonie za pomocą kredek i pasteli olejnych i suchych. Miały w tym celu wykorzystać również fragmenty rysunków, które w dowolny sposób mogły umieścić na kartce, stworzyć wspólny obraz w grupie. Dzieci podczas ćwiczenia nawiązały kontakty interpersonalne, komunikowały się z osobami z innej grupy, skoncentrowały swoją uwagę na zadanie, pokazały swoją bogatą wyobraźnię i twórcze podejście do zadania.

Projektowały wspólną pizzę techniką malarstwo wielkoformatowe tzw. murale. To bogata terapeutycznie technika, stymuluje kontakty interpersonalne i wzmacnia poczucie własnej wartości. Dzieci przedstawiły mural w postaci pizzy, które prawie wszyscy uwielbiają za pomocą wycinków z gazet, papieru, rysunku. Każdy uczestnik zajęć miał szansę wykonać pizzę według własnego uznania a następnie opowiedzieć o tym grupie. Mural to bezpieczna metoda dla dzieci wyrażania siebie oraz wejścia w towarzyski kontakt z innymi dziećmi.

Malowały palcami w rytm muzyki, celem tych zajęć było wyrażanie różnych emocji dzieci nie werbalnie, miały możliwość wyrażać swoje myśli zmartwienia za pomocą kolorów, a także rozładować swoje napięcia i energię. Poza tym uczestniczyły w nowym doświadczeniu artystycznym co bardzo im się spodobało.

Malowały farbą wodną i temperą, Dzieci były podczas zajęć otwarte na nowości artystyczne, chętnie korzystały z różnych farb, mieszały kolory i eksperymentowały. Podczas kolejnych zajęć miały za zadanie namalować swoje wspomnienia z podróży wykorzystując farby wodne oraz temperę. Poznały właściwości tych farb oraz próbowały wybierać odpowiednie pędzelki do malowania w zależności od grubości włosa. Dało to dzieciom nowe doznania estetyczne, pobudziło do myślenia twórczego, przyjemnego przezywania czasu wolnego oraz współpracy z innymi dziećmi.

Dzieci miały okazję wdrażać się do abstrakcyjnego myślenia za pomocą malowania gąbkami o różnej fakturze i wielkości. Celem zajęć było pobudzenie kreatywności, spontaniczności, skoncentrowanie uwagi oraz zachęcenie do stworzenia kompozycji.

Dzieci stworzyły również mural artystów poprzez rysunek na kalce. Dzieci wyrażały swoje uczucia, emocje, dzieliły się swoimi wrażeniami z kolegami i koleżankami na temat wyboru. Kolejnym zadaniem było przekopiowanie ilustracji za pomocą kalki. Wymagało to od uczestników nie bywałego skupienia uwagi, aby wszystkie kreski zostały przekopiowane oraz aby nie nastąpiło przesunięcie kalki. Zadanie z pozoru łatwe okazało się nie lada wyczynem. Kolejnym etapem w tej pracy było pokolorowanie rysunku pastelami według własnego uznania. Jak się później okazało rysunek z pozoru taki sam po nałożeniu koloru stawał się indywidualnym dziełem każdego artysty. Spowodowało to, że każde dziecko mogło poczuć się po skończonej pracy nie powtarzalnym artystą.

Wykonały swój autoportret za pomocą gazet, Dzieci w wieku przedszkolnym na co dzień spotykają się z kolorowymi przekazami mediów, między innymi spotykają się z kolorowymi czasopismami. Na tych zajęciach zostało zaproponowane dzieciom przez prowadzących aby tym razem zapoznali się z kolorowymi czasopismami w celu identyfikacji z własną osobowością. Zadaniem dzieci było wycięcie wybranych elementów z gazet, które ilustrują ich gusta, otoczenie, rodzinę, przyjaciół – to co miałyby symbolizować autoportret. Dzieci poznały pojęcie portret oraz autoportret, przez co pomogło im to wdrażać się do samooceny oraz do oceny innych. Stworzenie autoportretu innego od wszystkich pozwoliło dzieciom skoncentrować się na sobie, na własnym wyglądzie, obrazie własnego ciała oraz stosunku do niego. Podczas takich ćwiczeń komentarze i ocena innych członków grupy są niezwykle cenne gdyż pokazują cechy osobowości, które do tej pory dzieci nie dostrzegały lub je wyparły. To przede wszystkim świetna zabawa dla małych artystów, którzy mogą choć przez chwilę być tacy jak sobie wymarzyli, operowanie kolorowymi ilustracjami w taki sposób wzmacnia poczucie własnej samooceny oraz powoduje wyrażanie różnorodnych uczuć w niezagrażający sposób.

Mandala jak powszechnie wiadomo stanowi więc ważny element praktyk psychoterapeutycznych, pomaga odzyskać równowagę psychiczną, samoakceptację i pewność siebie. Na pewno nie jest jedynym, ale z pewnością istotnym środkiem, pozwalającym dzieciom łatwiej przezwyciężyć ich różnorodne lęki, obawy, czy kryzysy. Podczas zajęć dzieci miały okazję wybrać przygotowana mandalę, która ich zainspirowała. Następnie wypełnić je dokładnie kolorami według własnego uznania, wyciąć wybrane elementy i przykleić je na papierowy talerzyk tworząc nową mandalę. Ćwiczenia z mandalą stworzyły okazję do wyrażania uczuć poprzez wzory, kolor i bogactwo motywów.

Dzieci podczas spotkań na kółku miały nie powtarzalną okazję eksperymentować z gliną, z niezwykle wdzięcznym i prostym materiałem plastycznym. Dzieci miały za zadanie wyrzeźbić swojego potwora, który często być może nawiedza ich w snach, mieszka w ich wyobraźnie albo spotkały go gdzieś przypadkiem w swoim życiu. Praca w glinie dała uczestnikom zajęć okazję, aby się ubrudzić i swobodnie wyrazić siebie. Uczucia dzieci ujawniają się na różne sposoby, a glina daję tą możliwość, że można ją uderzyć, mocno ścisnąć, gnieść, daje to upust złości i niepokojowi. Tworzenie w glinie to świetna zabawa dla wszystkich dzieci nie tylko. Ten temat pozwala dzieciom dokonać projekcji swoich leków, obaw, zyskać samoświadomość a także daję niepowtarzalną okazję do pracy w trzech wymiarach. Praca z gliną pozwala kształtować zachowania, podejście do samego siebie i obraz siebie.

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach mogło poczuć się jak prawdziwy artysta stojący przy sztalugach z paletą w ręku. Dzieci miały za zadanie wybrać sobie podobrazie, na którym był przedstawiony motyw do malowania, a konkretnie do wypełnienia barwami. Malowanie przy sztalugach dało dzieciom możliwość łączenia barw na palecie i nanoszenia je na podobrazie według własnego uznania bez możliwości podglądania kolegi. Była to świetna zabawa i doświadczenie łączenia kolorów na palecie oraz nanoszenie je na płótno.

Malarstwo pozwala dzieciom na spontaniczne i swobodne przekazywanie uczuć, emocji i nastrojów. Daje okazję do mieszania kolorów i twórczego eksperymentowania. Dzieci eksperymentowały z farba do tkanin, poznały jej konsystencję oraz sposób nanoszenia na tkaninę. Miały za zadanie stworzyć na swoich białych koszulkach nie powtarzalny obraz. Każdą w ta pracę włożył swoje serce i duszę, a przy okazji prezentuje swoje umiejętności nosząc piękne kolorowe koszulki.

Tworzenie witraży to świetna okazja dla dzieci do doskonalenia umiejętności posługiwania się farbami witrażowymi, a także kształtowanie umiejętności tworzenia elementów dekoracyjnych. To doskonała okazja aby uświadomić przedszkolakom jak owocuje ciężka praca włożona w prace plastyczne. Wszystkie prace wyszły przepięknie a dzieci nakleiły je na ulubione naczynia szklane.

 Praca z dziećmi na kółku plastycznym „Świat bajkowy – kolorowy” wyzwoliła u dzieci mnóstwo pozytywnej energii, poprawiła komunikację z innymi członkami grupy, spowodowała, że dzieci nawiązały swobodny kontakt między sobą a prowadzącym oraz była nie zawodnym przykładem ćwiczenia koncentracji uwagi i rozwiązywania problemów powstałych przy planowaniu pracy. Pozwoliła również rozwijać zdolności i predyspozycje plastyczne. Efektem całego roku pracy z dziećmi były piękne prace plastyczne, witraże, kolorowe koszulki, podobrazia, które zostały uwiecznione na zdjęciach przedszkolnych.


Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego Projekt koła plastycznego

Izabela Gręda, 01 lipca 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów