"Owocowy Raj" - Projekt Ekologiczny 2012/13

Publiczne Przedszkole nr 3

im. Małego Księcia

w Sycowie

 

Projekt Ekologiczny

Owocowy raj”


Opracowała :

mgr Paulina Zaradna

 

WSTĘP

 

Rozpoczęte w roku szkolnym 2012/2013 działania związane z opracowaniem i realizacją projektu ekologicznego ,,Owocowy raj’’ będą miały charakter długofalowy.

Nadrzędnym celem jest propagowanie wiedzy ekologicznej wśród wychowanków przedszkola, personelu a także mieszkańców miasta Syców. Do prac związanych z zagospodarowaniem ogrodu zaproszeni będą wszyscy sympatycy projektu co pozwoli lepiej poznać i zrozumieć warunki życia i potrzeby poszczególnych roślin i owadów.

Nasz ogród będzie funkcjonował jako ostoja przyrody i miejsce zajęć dla dzieci wszystkich grup wiekowych. W trakcie cyklicznych obserwacji i zabiegów pielęgnacyjnych dzieci poznają etapy rozwoju roślin poprzez wszystkie pory roku, rozbudzą zainteresowania światem owadów i ich rolą w ekosystemie. Zobaczą także rezultaty prac hodowlanych, zbiorą dary jesieni, przygotują przetwory na długie zimowe dni, nauczą się dbać o zdrowie , polubią owoce których dotychczas unikały a także zasmakują nutki śródziemnomorskich smaków w postaci przepysznych dań z ziołami.

Akcja zagospodarowania i pełnego wykorzystania ogrodu rozplanowana jest na kolejne lata. Zielone drzewka i krzewy oraz szpalery aromatycznych ziół będą wabiły do odwiedzin i staną się wyjątkową lekcją wielozmysłowego poznawania świata. Dzięki obserwacjom pszczół dzieci poznają ich rolę w rozwoju, zakwitaniu i zapylaniu .

Zarówno dzieci jak i rodzice, mieszkańcy naszego miasta i cały personel poprzez podejmowanie wspólnych działań nauczą się współdecydowania, odpowiedzialności i tolerancji.

Całość działań zaplanowanych w naszym projekcie wpłynie pozytywnie na obraz naszego Przedszkola w środowisku lokalnym i rozbudzi zainteresowanie działalnością ekologiczną.

 

 

 

OKREŚLENIE PROBLEMU

 

Mocną stroną Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie jest jego usytuowanie z dala od głównych arterii komunikacyjnych miasta. Zaletą jest ogromna zielona przestrzeń wokół placówki dająca niewyobrażalne możliwości zagospodarowania terenu. Ustronne i zaciszne podwórko jest wymarzonym azylem dla ptaków, ssaków i owadów.

Istniejący na placu ogródek edukacyjny ,,Zielona Przystań’’ corocznie dostarcza dzieciom niezliczonych wrażeń i nowych doświadczeń. Nowo powstający „Owocowy raj” przyczyni się do spojrzenia na otaczający świat przez pryzmat własnej pracy oraz niezastąpionej pomocy owadów w dziele tworzenia owoców.

Nasz nowy ogród będzie funkcjonować jako ostoja przyrody i miejsce zajęć dla dzieci wszystkich grup wiekowych mający na celu poznawanie , odkrywanie, doświadczanie, obserwowanie i zgłębianie tajników poszczególnych ekosystemów.

 

 1. Przyczyna problemu

- jest nią brak funduszy na inwestycje związane z zazielenieniem i wyposażeniem terenu

 

 1. Cel projektu

- jest nim zaprojektowanie i zazielenienie terenu wokół budynku poprzez włączenie do współpracy rodziców, sponsorów i mieszkańców miasta

- przystosowanie ogrodu do prowadzenia zajęć plenerowych opartych na wielozmysłowym poznawaniu świata

 

 1. Planowane rezultaty

- utworzenie ogródka owocowego

- nasadzenie drzew i krzewów owocowych

- stworzenie szpaleru ziół

 

 

 

METODY PRACY

 

 1. Podające:

- rozmowy

- objaśnienia

 

 1. Problemowe :

- gry i zabawy badawcze

- eksperymentowanie

 

 1. Aktywizujące:

- obserwacja

- pokaz

- spacery

- ekspozycja okazów przyrodniczych

 

 1. Praktyczne:

- prace ziemne

- pozyskiwanie sadzonek

- nasadzenia drzewek i krzewów

- założenie zielnika

- zbieranie i wykorzystanie zbiorów

- obserwacje przyrodnicze z użyciem lupy i mikroskopu

- wykonywanie prac plastycznych, gromadzenie eksponatów

 

 

 

FORMY PRACY

 

 • Zajęcia terenowe połączone z obserwacją

 • Zabawy badawcze

 • Zajęcia inspirowane przez nauczyciela

 

 

 

CEL OGÓLNY

 

 

Celem ogólnym jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 

 • zna wybrane środowisko przyrodnicze np. sad – charakterystyczną dla niego roślinność i owady.

 • przyzwyczaja się do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody, wyróżnia części roślin.

 • obserwuje rośliny występujące w najbliższym otoczeniu .

 • poznaje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.

 • rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu roślin.

 • eksperymentuje:

- wykonuje proste obserwacje gleby , poznaje jej właściwości.

 • zna wybrane gatunki drzew i krzewów owocowych.

 • systematycznie prowadzi prace pielęgnacyjne w ogrodzie.

 • obserwuje owady – ich pracę , role w ekosystemie , produkty dostępne dla ludzi ( miód, kit pszczeli ,propolis)

 • poznaje zamknięty obieg wody w przyrodzie i jego znaczenie

 • przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje z promieniami słonecznymi

- poznaje zjawisko tęczy, obserwuje załamanie światła w pryzmacie

- poznaje sposoby wykorzystania energii słonecznej przez ludzi.

 • bierze czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne – wykonuje prace plastyczne, plakaty, bierze udział w konkursach ekologicznych .

 • rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.

 

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

 • Personel placówki

 • Dzieci poszczególnych grup wiekowych

 • Rodzice

 • Działkowcy

 • Pszczelarz

 • Pracownicy sklepów ogrodniczych

 • Właściciel firmy budowlanej

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

 

 • Od września 2012 do listopada 2013 roku

 

Od września 2012r. rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu realizację nowego projektu ekologicznego pod nazwą „Owocowy raj”.

Chcieliśmy stworzyć mini-sad, w którym znajdować się będą drzewka i krzewy owocowe oraz ścieżka ziół.

Głównym celem naszego projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez doświadczenia, obserwacje oraz eksperymentowanie. Ponieważ dbałość o kształtowanie w naszych wychowankach postaw proekologicznych jest misją naszego przedszkola, dlatego tak ważnym elementem projektu jest wzbudzenie w dzieciach postawy szacunku i opiekuńczości wobec roślin i zwierząt.

Pierwszym elementem naszego projektu był wybór miejsca, w którym zamierzaliśmy założyć nasz mini-sad. Następnie przedstawiliśmy nasz pomysł dzieciom i poprosiliśmy o stworzenie projektu plastycznego, jak według nich powinno to miejsce wyglądać, zatytułowaliśmy go „Owocowy raj w oczach przedszkolaków”. Wystawa prac odbyła się w szatni naszego przedszkola, aby wszyscy mogli podziwiać zdolności naszych dzieci.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie zbiórki drzewek i krzewów owocowych pod hasłem „Pierwszy krok do raju”, w której wspomogli nas rodzice oraz działkowcy.

Następnie podjęliśmy prace przygotowujące teren do obsadzeń, czyli ogrodziliśmy nasz teren płotkami oraz rozplanowaliśmy w jakiej odległości posadzić drzewka. Oczywiście nasze starania wsparli rodzice, a i niezastąpieni przedszkolacy pokazali jak dużo mają sił i zapału do pracy przy wsadzaniu, podlewaniu i pielęgnacji drzewek.

Kiedy w listopadzie pojawiły się pierwsze przymrozki okryliśmy nasze drzewka agrowłókniną, żeby w spokoju mogły „przespać” zimę. I tak w krajobrazie przedszkola pojawiły się pierwsze„bałwanki”, choć śniegu długo jeszcze nie było widać.

Sroga zima długo nie chciała od nas odejść, dlatego my w kwietniu założyliśmy w naszych salach „zielone ogródki”, aby przywołać naszą ukochana wiosnę. Mali ogrodnicy najpierw omówili, jakie warunki są potrzebne roślinkom do wzrostu oraz w jaki sposób zbudowane są poszczególne rośliny. Był to także znakomity moment do obserwacji i eksperymentowania z ziemią oraz rozmowy na temat budowy gleby i różnych form życia w niej. Codzienne obserwacje, pielęgnacja małych roślinek wzbudziła w dzieciach duże zainteresowanie i dała możliwość wyciągania wielu ciekawych wniosków na temat rozwoju roślin.

Jak tylko zaczęło robić się cieplej wyruszyliśmy do ogrodu, aby odkryć nasze drzewka i obudzić je z zimowego snu. Teraz przez wiele dni obserwowaliśmy nasz sad, aż wreszcie pojawiły się pierwsze pąk,i a po nich piękne zielone listki.

Nadszedł długo oczekiwany maj, podczas którego odbyły się różnorodne zajęcia na temat rodzajów drzew owocowych, etapów rozwoju owoców oraz udziału pszczół w zapylaniu roślin.

W związku z tym udaliśmy się na pobliskie ogródki działkowe, aby z bliska móc się przyjrzeć jak wyglądają kwitnące drzewa owocowe i czym się między sobą różnią, jak działkowcy dbają o nie oraz żeby odszukać pracujące z zapałem pszczoły i przyjrzeć się z bliska ich pracy.

Nasz mini-sad wzbogacił się również w maju o ścieżkę ziołową. Dzieci po zapoznaniu się z wyglądem, zapachem oraz zastosowaniem ziół w życiu człowieka posadziły kilka z nich pośród naszych drzewek (mięta, melisa, oregano, bazylia). Nie zapominały oczywiście o ich pielęgnacji oraz podlewaniu.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie rodzicom i wszystkim naszym przyjaciołom. Jesienią planujemy dalszy ciąg prac i doświadczeń w „Owocowym raju” . Zapraszamy!

Efekty

Co podjęte działania dały dzieciom:

 • pobudziły do obserwacji przyrody

 • rozwijały zainteresowania przyrodą zmieniającą się zgodnie z porami roku

 • poszerzyły wiedzę na temat ścisłego związku między owadami a rozwojem roślin

 • wpłynęły na kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i emocjonalnej więzi z nią

 • rozwinęły postawę opiekuńczości wobec posadzonych roślin

 • umożliwiły wyrażanie własnych uczuć poprzez sztukę (projekt plastyczny)

Co podjęte działania dały placówce:

 • promowały nasze działania ekologiczne w środowisku

 • doprowadziły do integracji rodziców i środowiska lokalnego

Co podjęte działania dały środowisku:

 • umożliwiły wzajemne dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń między partnerami

 

Paulina Zaradna, 07 czerwca 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów