"Mały Książę i świat w kropelce wody" - podsumowanie projektu. 2010/11

Cel ogólny: zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roslin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejetnego współzycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość zycia na Ziemi.

 

Cele Szczegółowe:

 • poznaje wybrane środowisko przyrodnicze - staw oraz charakterystyczne dla niego roslinność i zwierzęta
 • rozumie znaczenie wody w zyciu ludzi, roślin i zwierząt
 • poznaje zamkniety obieg w przyrodzie
 • eksperymentuje - wykonuje proste pomiary zanieczyszczenia wody
 • poznaje zjawiska parowania i skraplania, obserwuje rozpuszczalność substancji w wodzie
 • poznaje sposoby oczyszczania wody
 • poznaje działania ludzi zmierzające do ochrony zagrozonych gatunków roslin i zwierzat
 • bierze udział w akcjach propagujących idee ekologiczne
 • obserwuje ptaki, dokarmia je zimą na mieskim stawie i w wiosce dla ptaków.

Metody pracy:

 • podające: rozmowy, objasnienia
 • problemowe: gry i zabwy badawcze, eksperymentowanie, gry dydyaktyczne, inscenizacje
 • aktywujące: obserwacje, pokaz, spacery, ekspozycje okazów przyrodniczych
 • praktyczne: doświadczenia i eksperymenty z wodą, zbieranie pokarmu dla ptactwa wodnego, dokarmianie ptaków, wykonanie prac plastycznych, gromadzenie eksponatów, założenie akwarium

Formy pracy przy realizacji projektu:

 • wycieczki, spacery połączone z obserwacją, zabawy badawcze, zajęcia inspirowane przez nauczyciela

 

PODSUMOWANIE

KWIECIEŃ - Miesiąc kwiecień to czas rozpoczęcia realizacji projektu. Pierwszym krokiem było zapoznanie Rodziców z tematyką i planem zadań ekologicznych. Gazetka w szatni oraz informacje w gazetce przedszkolnej „Mały Książę” przybliżyły wszystkim zaplanowane działania.

Wprowadzeniem w tematykę projektu było przeglądanie czasopism, albumów i stron internetowych w celu zebrania informacji na temat znaczenia wody dla życia i rozwoju organizmów żywych.

Pogadanka przeprowadzona przez koordynatora Anettę Grzesiak na temat zasobów wodnych oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez Joannę Pietruszewską przybliżyły dzieciom zagadnienia dotyczące konieczności ochrony zasobów wodnych na naszej Planecie. Zabawy i zajęcia na temat obiegu wody w przyrodzie uzmysłowiły, jak ważna jest woda dla życia wszystkich organizmów na Ziemi. Odtąd wszystkim dzieciom nie obce były słowa ,,BEZ WODY NIE MA ŻYCIA’’.

Przyszli ekolodzy wykonali szereg ciekawych doświadczeń oraz prac plastycznych (w tym makietę obiegu wody w przyrodzie) co pozwoliło uporządkować i utrwalić zdobyte wiadomości a równocześnie wzbudziło zaciekawienie wodą jako żywiołem. Nurtujące dzieci pytania znalazły odpowiedzi a ciekawostki świata przyrody stały się trochę bliższe.

Podsumowaniem etapu działań było zorganizowanie po raz kolejny „Przeglądu Twórczości Ekologicznej”, który swoim zasięgiem objął także placówki z terenu powiatu. Scenki w wykonaniu małych artystów wspaniale oddawały wzorce zachowań proekologicznych, ucząc młodsze pokolenie rozumnego i zdrowego podejścia do współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

MAJ - Miesiąc maj to czas bezpośrednich doświadczeń i obserwacji podczas wycieczek do parku (nad staw). Włączyliśmy w nasze działania Rodziców i dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli nr 1 i nr 2. Wspólne spacery nad wodę były okazją nie tylko do poznawania bogactwa najbliższego środowiska ale także integracji małych przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z topografią oraz rodzimą roślinnością, określały rodzaje sitowia, pałek wodnych, moczarki kanadyjskiej czy rogatka. W przybrzeżnych szuwarach obserwowały gody żab, czy też leniwe spacery wodnych ślimaków.

Mali ekolodzy pobierali także próbki wody, która posłużyła do badań laboratoryjnych nie tylko w salach przedszkolnych, ale także podczas spotkań z młodzieżą z Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz laborantkami w Szpitalu Miejskim.

Szczególne dużo zainteresowania wzbudziło u dzieci podglądanie świata zamkniętego w kropelce wody, co było możliwe dzięki wykorzystaniu mikroskopów. Lekcja chemii zafascynowała nasze pociechy a zbliżenia organizmów żyjących w kropli, które dokładnie pokazała nam pani od chemii były prawdziwym szokiem. Dzieci z niedowierzaniem obserwowały małe chlorelle, okrzemki i trąbiki. Wielokrotne powiększenia w mikroskopie laboratoryjnym przybliżyło dzieciom budowę, sposób poruszania i odżywiania się mikroskopijnych istot. Na temat cudów, jakie działy się w kropelce wody, dzieci mogły mówić godzinami. Dzięki różnorodnym obserwacjom i doświadczeniom wszyscy zrozumieli jak ważna w życiu każdego organizmu jest woda.

CZERWIEC - Czerwiec okazał się bardzo pracowitym miesiącem, gdyż był to czas przybliżenia przedszkolakom zwyczajów ptactwa żyjącego nad stawem w sycowskim parku. Wprowadzeniem do tematu było zbieranie informacji dostępnych w albumach, atlasach, informatorach. Dzieci nazywały różne gatunki, określały miejsce występowania, zakładania gniazd a także warunków życia.

Podczas spotkania w Publicznym Przedszkolu nr1 im. Koszałka Opałka dzieci uczestniczyły w pogadance z panem leśniczym, który jest także ornitologiem. Była to okazja do zdobycia wiedzy na temat gatunków ptaków mieszkających nad stawem a w szczególności łabędzi, kaczek krzyżówki i głowienek a przede wszystkim do złożenia wspólnego przyrzeczenia iż będziemy się nimi opiekować w czasie długich zimowych miesięcy.

Wycieczki do parku połączone z obserwacją (wykorzystując lornetki, lupy) dostarczyły dzieciom wiele radości i usystematyzowały wiedzę.

Kulminacją działań było przygotowanie prac plastycznych ,, Ptaki żyjące nad naszym stawem’’, które na długo ozdabiały korytarze szatni. Bogactwo prac a także wykorzystanych technik zaskoczyło nie tylko pracowników naszego przedszkola.

WRZESIEŃ - Kolejny etap realizowanego projektu to działania związane z akcją sprzątania świata a co za tym idzie parku miejskiego. Zaopatrzeni w worki foliowe i rękawiczki dzieci porządkowały najbliższe otoczenie, aby zebrać to , co szkodzi przyrodzie. Była to okazja do wprowadzenia pojęcia „recyklingu”. Zebrane śmieci zostały zabrane przez pracowników Gospodarki Komunalnej w Sycowie.

Jednym z działań było zorganizowanie happeningu na temat ochrony życia nad naszym stawem. W barwnym korowodzie, przechodząc przez ulice miasta głosiliśmy hasła ekologiczne, wzywaliśmy do pomocy w utrzymaniu czystości naszego stawu i parku. Mieszkańcy naszego miasta bardzo pozytywnie odebrali działania przedszkolaków, zadawali szereg pytań, chwalili akcję.

Ciekawym wydarzeniem było zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Koła Wędkarskiego w Sycowie, którzy opowiedzieli dzieciom o gatunkach ryb żyjących w pobliskim stawie. Dowiedziały się także o zwyczajach związanych z okresem ochronnym ryb - czyli tarłem a w szczególności sposobach przetrwania przez ryby okresu zimy. Odtąd nieobce przedszkolakom stały się nazwy: sum, tołpyga, wzdręga, okoń, karp i lin.

Zakończeniem tego etapu działań było zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci z sycowskich placówek na temat ,, Staw domem życia wielu ryb’’. Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w konkursie tworząc przepiękne prace plastyczne, wykorzystując zdobyta wiedzę i doświadczenie.

 

PAŹDZIERNIK - Chłodne październikowe dni nie zniechęciły przyrodników do wycieczek i spacerów, wskutek czego w dalszym ciągu poznawaliśmy zwyczaje ptaków mieszkających nad naszym stawem. Na podstawie wcześniej zdobytych wiadomości potrafiliśmy już nazwać poszczególne okazy. Przyglądaliśmy się kluczom odlatujących dzikich gęsi i zimującym u nas łabędziom. Zorganizowaliśmy w przedszkolnej szatni zbiórkę pokarmu dla skrzydlatych przyjaciół, jak również systematycznie przygotowywaliśmy pokarm dla mniejszych ptaków – wróbli, sikorek i gili.

Odwiedziliśmy także zaprzyjaźnionego leśniczego – pana Jacka Marasa - w jego przytulnej leśniczówce w Bałdowicach. Gospodarz będąc pasjonatem ptaków opowiadał o ptactwie zamieszkującym na naszych terenach, zarówno w lasach jak i w parku.

LISTOPAD - W listopadzie spotkaliśmy się z panem ekologiem Henrykiem Czeredreckim, który jednocześnie jest też ornitologiem. Opowiedział on przedszkolakom o gatunkach ptaków jakie żyją na naszym terenie, o ich zwyczajach związanych z poszczególnymi porami roku. Dzieci uporządkowały wiedzę na temat ptaków odlatujących do ciepłych krajów oraz zimujących w Polsce, czym powinniśmy je dokarmiać zimą i jak dbać o ich dobro. Systematycznie wybieraliśmy się do parku miejskiego aby odwiedzać naszych przyjaciół i sprawdzać, jak dają sobie radę w czasie mrozów.

GRUDZIEŃ - Grudzień to czas systematycznych odwiedzin w parku. Aby pomóc ptakom przetrwać okres zimy sypaliśmy kaczkom i łabędziom zebrane wcześniej ziarenka i czerstwe pieczywo. Przyglądaliśmy się czy są zdrowe, czy niczego im nie brakuje, czy nie potrzebują pomocy. Zadbaliśmy także o naszych małych skrzydlatych przyjaciół, tworząc „wioskę dla ptaków” na placu przedszkolnym. Dokarmialiśmy sikory, kawki, wrony i wróble. Troska o zdrowie i życie naszych przyjaciół głęboko tkwi w naszych przedszkolakach.

 

STYCZEŃ - W styczniu nasze działania związane z projektem dobiegły końca. Poznaliśmy kolejne środowiska i ich mieszkańców. Zrozumieliśmy szereg zależności i powiązań międzygatunkowych, nauczyliśmy się żyć w harmonii z innymi stworzeniami. Ale najważniejszym naszym osiągnięciem była wiedza, jaką przedszkolaki zdobyły w przeciągu tych 6 miesięcy oraz to że potrafią bez wahania pomagać ptakom czy zwierzętom, że są wrażliwe na ich los.

Zorganizowany na zakończenie quiz ekologiczny przeznaczony dla dzieci różnych grup wiekowych i z różnych placówek oświatowych, potwierdził nasze wcześniejsze zamierzenia. Dzieci wspaniale przyswoiły sobie wiedzę ekologiczną, zachowania i nawyki proekologiczne. Teraz wiemy, że poradzą sobie w świecie w którym trzeba być otwartym, życzliwym, opiekuńczym i czułym człowiekiem.

Anetta Grzesiak, 21 kwietnia 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów