"Koło badawczo-przyrodnicze "Mały ekolog" - 2012/13

Plan pracy koła przyrodniczo – badawczego

Mały ekolog”

realizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 3

im. Małego Księcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data rozpoczęcia:1 lutego 2013

Data zakończenia: 30 grudnia 2013

Prowadząca: Izabela Gręda

Cele ogólne:

- budowanie u uczniów postawy szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów

- wzbudzanie ciekawości dziecka, potrzeby wiedzy i rozumienia

- poznanie bliskiego otoczenia

- wykorzystanie możliwości zmysłów

- badanie wzajemnego oddziaływania istot żyjących

- przybliżenie pojęcia ochrony przyrody

- przeprowadzanie eksperymentów

- uświadomienie własnej codziennej odpowiedzialności za środowisko

- określenie bliższych i dalszych skutków niewłaściwego postępowania człowieka względem przyrody

Formy pracy:

- grupowa, indywidualna, zbiorowa

Metody pracy:

-pogadanki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi

- zajęcia terenowe, wycieczki, spacery

- obserwacje, doświadczenia i eksperymenty

Tematyka:

  1. Bliskie otoczenie – przybliżenie dzieciom natury tych miejsc najbardziej bliskich

Cele:

-lepsze poznanie bliskiego otoczenia

- kształtowanie orientacji w terenie

- zapoznanie ze stanem własnego środowiska

- korzystanie z nowego przyrządu – lornetki

 

  1. Ptaki naszych okolic – obserwacja i identyfikacja ptaków

Cele:

- odkrywanie różnorodności ptaków

- kształtowanie umiejętności identyfikowania gatunków

- uwrażliwienie na stan środowiska

- wykonanie budki dla ptaków

- opieka nad ptakami w karmniku

 

3. Uprawy – zapoznanie z sposobami przygotowania ziemi, sadzenia

roślin i pielęgnacji

Cele:

- obserwacja rozwoju wzrostu roślin

- przybliżenie pojęcia przemiana i wzrost

- przeprowadzenie eksperymentów

 

 

 

 

  1. Woda – zabawy i doświadczenia z wodą w różnym stanie skupienia

Cele:

-przybliżenie pojęcia cyklu w przyrodzie

- obserwacja zmian stanu wody

- uwrażliwienie na czystość wody

 

  1. Nad stawem – poznanie środowiska naturalnego

Cele:

- odkrywanie mało znanego miejsca

- nauka zbierania, obserwowania i rozpoznawania zwierząt

- przybliżenie pojęcia ochrony środowiska

 

  1. Ziemia – elementarny kontakt z środowiskiem przyrodniczym to doświadczyć ziemi za pomocą wszystkich zmysłów, okrywanie, obserwowanie i eksperymentowanie

Cele:

- zapoznanie z różnymi rodzajami ziemi

- odkrywanie świata podziemnego

- eksperymentowanie z ziemią

 

  1. Ogień – doświadczenie żywiołu natury w nowy, pełen niezwykłych doznań sposób

Cele:

- malowanie ognistych obrazów

- poznanie właściwości i specyfiki ognia

- bezpieczne obchodzenie się z groźnym żywiołem

-bezpieczne doświadczenia i eksperymenty z ogniem

  1. W parku – porównywanie środowiska naturalnego i miejskiego

Cele:

- odkrywanie środowiska zmysłami

- wykorzystanie i poszerzanie własnej wiedzy

- rozpoznawanie drzew, owoców, liści

  1. Co jedzą zwierzęta?- przybliżenie środowiska zwierząt, rozwijanie indywidualnych zainteresowań zwierzętami w naszej okolicy

Cele:

- kształtowanie umiejętności odnajdywania obecności zwierząt

- poznanie sposobów odżywiania się zwierząt

- poznanie budowy zwierząt

  1. Ekologia- kształcenie postaw i przekonań ekologicznych oraz konieczności ochrony środowiska naturalnego

Cele:

- nabywanie wiedzy na temat segregowania odpadów

- eksperymenty związane z przechowywaniem odpadków

-kształtowanie świadomości codziennej odpowiedzialności za środowisko

 

Ewaluacja:

Ewaluacja niniejszego programu odbywać się będzie poprzez obserwację zaangażowania dzieci podczas zajęć, pozytywną zmianę ich postaw, świadome i aktywne uczestniczenie w przedsięwzięciach ekologicznych, w codziennym życiu preferowanie zachowań w sposób proekologiczny.

Opracowała:

Izabela Gręda

 

 

Izabela Gręda, 10 czerwca 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów