"DEUTSCH IST MEIN PLUS!!! - projekt dla 5-6 latków

W tym roku szkolnym kolejna grupa dzieci z naszego przedszkola uczestniczy w bezpłatnych zajęciach języka niemieckiego, dzięki realizacji przez Stowarzyszenie „Rodzin Kolpinga” projektu „Deutsch ist mein Plus”, który to powstał w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu "Małe projekty" i jest refinansowany przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu za pośrednictwem "LGD Dobra Widawa". Nauczycielki języka niemieckiego p. Magdalena Peter- Świstak i p. Patrycja Przybylska-Moskwa prowadzą zajęcia z przedszkolakami w wymiarze 30min. raz w tygodniu. Dzieci w ramach projektu poznają podstawowe słownictwo, uczą się piosenek oraz będą brały udział w wielkim festynie rodzinnym, który odbędzie się w czerwcu w parku miejskim w Sycowie.
dyr Lidia Szpytma, 18 lutego 2014

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów