Programy własne

  1. „Program promocji zdrowia” - Anna Bajsarowicz, Lidia Szpytma

  2. „Program wczesnej adaptacji” - Anna Bajsarowicz, Lidia Szpytma

  3. „Program pracy z dzieckiem uzdolnionym” - opracowany przez Radę Pedagogiczną

  4. „Program korekcyjno-kompensacyjny dla dzieci w wieku 4-6 lat" - Małgorzata Trzeciak we współpracy z Anna Bajsarowicz, Joanna Pietruszewska

  5. Program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym - „Planeta Małego Księcia” - Anetta Grzesiak

 

xxx, 17 września 2012

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów