Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013

Na przełomie lutego i marca 2013 r w naszym przedszkou odbyła się akcja zbierania darów dla schroniska zwierząt w Krotoszynie. W marcu dzieci z grup starszych wyjechały do Schroniska, by przekazać wczesniej zebrane w przedszkolu dary. Dla Wiewióreczek i Jeżyków była to okazja, by poznać warunki życia zwierząt a także dowiedzieć się, w jaki sposób zanalzły się one w schronisku. Celem akcji było uwrażliwienie dzieci i rodziców na krzywdę istot, które zależą w pełni od postępowania człowieka a także wdrażanie do niesienia im pomocy na miarę swoich mozliwości. 


Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Krotoszynie 2013
 

Anna Bajsarowicz, 27 marca 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów