Góra Grosza (30.10. 2007)

Po raz kolejny Przedszkole Małego Księcia przyłączyło się do akcji Góra Grosza.

 12 października2007r ruszyła VIII edycja akcji "Góra grosza", w ramach której od poniedziałku, przez kolejne dwa tygodnie, dzieci zbierały drobne monety. Tym razem uzbierano 76 zł i 11 groszy. Uzbierane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym m. in. na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego.

Anna Bajsarowicz, 30 października 2007

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów