Góra Grosza 2012

W pierwszych dniach grudnia 2012 r zakończylismy kolejną akcję "Góry Grosza", podczas której zbieraliśmy pieniądze na rzecz pomocy rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. 

 Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
 

GÓRA GROSZA 2012GÓRA GROSZA 2012GÓRA GROSZA 2012GÓRA GROSZA 2012
Dziękujemy za "Dar Serca".
Anna Bajsarowicz, 10 grudnia 2012

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów