Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017

W piątek 2.06.2017r., odbyły się po raz piąty Dziecięce Prezentacje Taneczne, organizowane przez przez Urząd Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury w Sycowie w ramach kampani profilaktycznej "Bezpieczne wakacje". Nasze przedszkole reprezentowała grupa Biedronek w tańcu " Mrówki" oraz grupa Krasnali w tańcu " Haffana". Przedszkolaki wywalczyły puchar dla placówki oraz dyplomy. 

Celem prezentacji jest popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, popularyzacja wychowawczych i artystycznych walorów tańca - ich oddziaływanie profilaktyczne, promocja twórczości przedszkoli i szkół podstawowych w sferze działalności tanecznej oraz integracja środowisk przedszkolnych i szkolnych. Kampania „Bezpieczne wakacje” ma celu podnoszenie świadomości młodych odbiorców wobec zagrożeń i inspirowanie do podejmowania prozdrowotnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.


Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017Dziecięce Prezentacje Taneczne 2017

administraor, 03 czerwca 2017

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów