Bezpieczne zabawy i sporty zimowe.

Podczas ferii zimowych, jak tylko za oknem pojawił się śnieg; dzieci na podstawie historyjki obrazxkowej oraz zabaw ruchowych omówiły jakie sporty i zabawy zimowe są bezpieczne, a jakie mogą być uprawiane przez sportowców, pod okiem specjalistów. Uczyły się jakie mogą być skutki nieodpowiednich zachowań, a także wyciągać wnioski z podejmowanych działań.


Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe.

Administrator, 24 stycznia 2015

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów