Spotkanie z panią Karoliną w szkole - Słoneczka

4 listopada 2016r starszaki z grupy Słoneczek po raz kolejny odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1 w Sycowie. 27 X 2016 Grupa Słoneczek zwiedziła SP nr 1. Podczas tej wizyty dzieci spotkały wielu pracowników. spotykając się z bardzo życzliwym przyjęciem. W dniu 4 listopada wzięły udział w zajęciach, prowadzonych przez Panią Karolinę. Tematyka zajęć i zabaw związana była z lasem i jesienią, dlatego dzieci miały okazję wykazać się swoją wiedzą, zdobytą podczas wycieczek do lasu. 
Po dzisiejszych zajęciach możemy powiedzieć, że szkoła dla Słoneczek niestraszna i zanim zostaną uczniami klasy I odwiedzimy ją jeszcze nieraz.
Dziękujemy!!!


Spotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - SłoneczkaSpotkanie z panią Karoliną w szkole - Słoneczka

administraor, 04 listopada 2016

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów