Nasze sukcesy:

Nagrody - Dolnoślaskie Kuratorium Oświaty. + 6 zdjęć

Wyróżniono powiatową oświatę   

We wtorek 15 października 2013 r w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której z rąk pani Kurator Beaty Pawłowicz, dyrektor Lidia Szpytma otrzymała Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, natomiast Anna Bajsarowicz - Medal Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania.

GRATULUJEMY!!!

 


Nagrody - Dolnoślaskie Kuratorium Oświaty.Nagrody - Dolnoślaskie Kuratorium Oświaty.Nagrody - Dolnoślaskie Kuratorium Oświaty.
   

Nagrody Burmistrza - 2013 + 40 zdjęć

Syców: Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek 14 października 2013 r w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nagrodę z rąk burmistrza Słaowmira kapicy otrzymała Joanna Pietruszewska. Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników była część artystyczna w wykonaniu naszych przedszkolaków, przygotowana przez nauczycielki Izabęlę Gręda - Pszczółki, Joannę Pietruszewską - Krasnale oraz Danutę Wolską - Wiewióreczki. 

Gratulujemy!!!

zdjęcia: sycow.naszemiasto.pl


Nagrody Burmistrza - 2013Nagrody Burmistrza - 2013Nagrody Burmistrza - 2013
   

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOSCIOWEJ W PRZEDSZKOLU MAŁEGO KSIĘCIA W SYCOWIE.

http://webczat.pl/img//jump.gif
W drugiej połowie czerwca (13-24)  2013 r w naszym przedszkolu gościły panie wizytator Elżbieta Łowicka oraz Marta Warchoło, których zadaniem było przeprowadzenie ewaluacji zewnetrznej czyli zebranie informacji od dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicielisamorządu lokalnego na temat funkcjonowania naszej placówki. Dzięki wspólnej pracy powstał raport, na podstawie którego Przedszkole Małego Księcia uzyskało opinię bardzo dobrej placówki oświatowej. 
Wymaganie                                      Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności                                                                        B
Dzieci są aktywne                                                                                                                 B
Respektowane są normy społeczne                                                                                       B
Obszar: Procesy
Przedszkole ma koncepcję pracy                                                                                          A
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego   A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany                B
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli   B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych                               B
Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju                             B
Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola            B
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego                                                        B
Rodzice są partnerami                                                                                                           B
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach                                                                                 B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny                                                         B
Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie                                        B

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia naszych działań a co za tym idzie uzyskania tak dobrej opinii w środowisku.  
Pełna treść raportu jest dostepna na platformie:
www.npseo.pl/action/raports
   

NAGRODA KURATORA OŚWIATY !!!

http://republika.pl/blog_ym_3863323/4998575/tr/rozowe_roze.gif

W pierwszych dniach lipca dotarła do nas radosna wiadomość, iż pani dyrektor Lidia Szpytma otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej.

GRATULUJEMY !!!

www.kuratorium.wroclaw.pl

   

Lidia Szpytma II najskuteczniejszym dyrektorem placówki oświatowej

GRATULUJEMY!!!

Na przełomie maja i czerwca 2013 r na łamach Gazety Sycowskiej odbył się plebiscyt na najskuteczniejszego dyrektora placówki samorządowej w regionie. W zmaganiach zwyciężył Czesław Berus, jednak na szczególną uwagę zasługuje sukces naszej pani dyrektor Lidii Szpytma, która zajęła II miejsce.


   

Strona 2 z 3

«poprzednia strona - następna strona»

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów