Nasze sukcesy:

24 wrze?nia 2015r podczas V Dolno?l?skiej Konferencji Edukacji Ekologicznej pod patronatem Wojewody Dolno?l?skiego nasze przedszkole otrzyma?o Certyfikat Placwki Promuj?cej Ekorozwj "Ziemia dla wszystkich". Dyplomy odebra?a pani dyrektor Lidia Szpytma oraz koordynator Anetta Grzesiak.


Ma?y Ksi??? Placwk? Promuj?c? EkorozwjMa?y Ksi??? Placwk? Promuj?c? EkorozwjMa?y Ksi??? Placwk? Promuj?c? Ekorozwj
   

Sukcesy i dyplomy 2013/2014/2015 + 18 zdjęć


Sukcesy i dyplomy 2013/2014/2015Sukcesy i dyplomy 2013/2014/2015Sukcesy i dyplomy 2013/2014/2015
   

Awans naszych pa? nauczycielek. + 12 zdjęć

15 grdnia 2014r w Urz?dzie Miasta i Gminy w Sycowie odby?o si? uroczyste ?lubowanie nauczycieli mianowanych oraz wr?czenie aktw mianowania w sesji zimowej. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Sycw S?awomir Kapica wr?czy? akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dwm nauczycielkom, ktre wcze?niej zda?y egzamin przed komisj? egzaminacyjn?. S? to: Izabela Gr?da i Paulina Zaradna z Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie.

IMG_8158

 Burmistrz oraz dyrektor o?wiaty samorz?dowej Ewa G?owacka pogratulowali nauczycielkom pomy?lnie zdanych egzaminw, a tym samym nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Podkre?lili wag? ci?g?ego rozwoju umiej?tno?ci nauczycieli, ktre tym samym zaowocuje poziomem edukacji dzieci i m?odzie?y ucz?szczaj?cych do gminnych placwek o?wiatowych.

My tak?e przy??czamy si? do gratulacji i ?yczymy wielu sukcesw w ?yciu prywatnym i zawodowym.

Pracownicy Przedszkola nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia


Awans naszych pa? nauczycielek.Awans naszych pa? nauczycielek.Awans naszych pa? nauczycielek.
   

"Buliba" i "Cztery pory roku - jesie?" - dyplomy za udzia? w konkursie plastycznym "Niepe?nosprawni-Sprawni". + 13 zdjęć   

W styczniu 2014 r w O?rodku Szkoleniowym Za lasem w Wiosce odby?o si? spotkanie, podczas ktrego nagrodzeni zostali laureaci trzech zesz?orocznych plebiscytw og?oszonych przezGazet? Sycowsk? i portal www.sycow.naszemiasto.pl

W?rd laureatw znalaz?a si? nasza pani dyrektor Lidia Szpytma - jako drugi Najskuteczniejszy Dyrektor Placwki O?wiatowej.


Dyplomy dla laureatw - sukces pani dyrektor Lidii SzpytmaDyplomy dla laureatw - sukces pani dyrektor Lidii SzpytmaDyplomy dla laureatw - sukces pani dyrektor Lidii Szpytma
   

Strona 1 z 3

«poprzednia strona - następna strona»

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw