Pani Bernadetka czyta Słoneczkom

8 listopada 2016r bajkę o Chrupciu - Tupciu czytała dzieciom mama Wiktorii Kozieł. Dzieci z uwagą wysłuchały pouczającej historii, zwłaszcza, że ilustrowana była barwnymi ilustracjami.


Pani Bernadetka czyta SłoneczkomPani Bernadetka czyta SłoneczkomPani Bernadetka czyta SłoneczkomPani Bernadetka czyta SłoneczkomPani Bernadetka czyta Słoneczkom

Danuta Wolska, 08 listopada 2016

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów