Witamy u Ma?ego Ksi?cia!

Ma?y Ksi??e w pelerynie

"Je?li przesadzi? sadzonk? z miejsca na miejsce,
mo?e si? to sta? dla niej albo bod?cem do rozwoju albo wstrz?sem.
Dobry ogrodnik robi wszystko, by wstrz?s ten zminimalizowa?,
aby ro?linka mog?a w miar? mo?liwo?ci bezbole?nie przyj?? si? w nowym miejscu."

(Cleave, Jowett & Bate)

Drodzy Rodzice,
b?d?my dobrymi ogrodnikami!
Dzi?kujemy, ?e powierzyli?cie swj najwi?kszy Skarb w?a?nie nam,
?e zapukali?cie do bram ogrodu Ma?ego Ksi?cia !!!


Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw